Under utbytet

Registreringar

Glöm inte att registrera dig på utbytet via din StiL! Detta kan du göra när registreringen öppnar i slutet av augusti/i mitten av januari.

Learning agreement

Utbytesstudenter inom Europa måste senast en månad in på utbytet ladda upp ett komplett ifyllt Learning agreement. 

OBS! Från och med läsåret 2019/2020 kommer LTH att använda sig av Online Learning Agreement. Liksom det tidigare Learning Agreement är det ett trepartskontrakt mellan dig, Lunds universitet och ditt värduniversitet rörande dina utbytesstudier, och obligatoriskt. Ni kommer att få ett mail i september med instruktioner om hur detta går till. För mer information om Online Learning Agreement klicka här

Försäkring vid studier utomlands

Kammarkollegiets försäkring: Student UT

Student UT försäkringen är kostnadsfri och gäller vid studier utomlands och gäller dygnet runt. Den fungerar både som ett försäkringsskydd, samt ett reseförsäkringsskydd inom det land du studerar. Den omfattar personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörig besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, egendomsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, kris- och katastrofskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Försäkringen täcker dig i 14 dagar före och efter terminens officiella terminsdatum och gäller för de studenter som är registrerad i LADOK för utlandsstudier. 

Några undantag finns i bl.a. USA, Frankrike, Japan och Kanada, där kammarkollegiet inte kan tillmötesgå alla krav från värduniversitetet. Då kan det vara nödvändigt att teckna en försäkring via värduniversitetet. 

Om du åker på utbyte inom EU/EES måste du även kontakta Försäkringskassan och beställa det Europeiska sjukförsäkringskortet då du inte är täckt av de medicinska delarna av Student UT. Vårdgivaren i det land du studerar måste då vara ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem. 

Läs noga igenom försäkringsvillkoren och tänk på att Student UT kan behövas kompletteras med en egen försäkring. Som alltid är det viktigt att du själv ser över ditt försäkringsskydd och bedömer vad som behövs just för dig.  

Om olyckan är framme 

Om olyckan är framme hjälper vi dig med alla formaliteter samt vidare kontakter med Kammarkollegiet. Behöver du göra en skadeanmälan hittar du den här. Den skickar du sedan till Internationella avdelningen LTH och vi kontaktar därefter Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp utanför Norden, skall omedelbar kontakt tas med:

Falck Global Assistance
Tel: +46-8 587 717 49
Fax: +46-8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com 

Vid allvarliga händelser kan du nå Lunds Universitets beredskapsperson på larmnumret +46- 222 07 00.

Problem eller övriga frågor?

Kontakta Internationella avdelningen på outgoing@lth.lu.se om det uppstår problem eller du har funderingar under ditt utbyte. 

Tänk på

Kommunicera alltid kursändringar med din programledare!

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-04