Under utbytet

Registreringar

Glöm inte att registrera dig på utbytet via din StiL! Detta kan du göra när registreringen öppnar i slutet av augusti/i mitten av januari.

Learning agreement

Utbytesstudenter inom Europa måste senast en månad in på utbytet ladda upp ett komplett ifyllt Learning agreement i Office 365 Sharepoint.

Om olyckan är framme 

Om olyckan är framme hjälper vi dig med alla formaliteter samt vidare kontakter med Kammarkollegiet. Behöver du göra en skadeanmälan hittar du den här. Den skickar du sedan till Internationella avdelningen LTH och vi kontaktar därefter Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp utanför Norden, skall omedelbar kontakt tas med:

Falck Global Assistance
Tel: +46-8 587 717 49
Fax: +46-8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com 

Vid allvarliga händelser kan du nå Lunds Universitets beredskapsperson på larmnumret +46- 222 07 00.

Problem eller övriga frågor?

Kontakta Internationella avdelningen på outgoing@lth.lu.se om det uppstår problem eller du har funderingar under ditt utbyte. 

Tänk på

Kommunicera alltid kursändringar med din programledare!

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-04