Inför ansökan till LTH

Förberedelser inför ansökan

Följande dokument ska förberedas och laddas upp med ansökan.

 1. Studieplan
  Motsvarande 30 hp/termin för varje universitet du söker.
  Se instruktioner, och ladda ner studieplanen här.
 2. Statement of Purpose
  Motivationsbrev på engelska med fokus på ditt förstahandsval.
 3. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto. Utforma det som du själv vill.
 4. Portfölj för A och ID (eller A3-sida med projektbilder för ID åk2)
  För information om portfölj för A-studenter klicka här.
 5. Eventuella tilläggsmeriter
  För vilka engagemang som ger tilläggsmeriter, klicka här.
  OBS! Kan komma att ändras.
  Ansökan om tilläggsmeriter är öppen: Fyll i formuläret enligt instruktioner.

Behörighet och urval

Behörighetsbedömning och meritvärdering utgår endast från resultat fram till och med omtentamensperioden i augusti för ansökan under hösten, och ordinarie tentamensperiod i januari för ansökan i Andra chansen. Resultat efter respektive perioder tas ej med.

OBS! Nytt rektorsbeslut om behörighet och urval gäller från och med HT20.

Reglerna nedan kring urval gäller för studenter som ansöker om utbyte hösten 2020 eller våren 2021 för utbytesstudier under lå 2021-2022

Urval:

Urval sker efter medelbetyget för civilingenjörsstudenter och portföljnivå för industridesign- och arkitektstudenter, tillsammans med eventuella tilläggsmeriter.

Du kan åberopa tilläggsmeriter om du söker utbyte i ansökningsperioden ht 2020 samt i 2:a Chansen vt 2021. Engagemang/aktivitet ska ha påbörjats senast 1 september 2020.

Fr.o.m ht 2021 försvinner möjligheten att åberopa tilläggsmeriter vid utbytesansökan. 

Goda råd om du funderar på att söka utbyte:

 • Gör klart grundblocket!
 • Avsluta påbörjade kurser
 • Har du bytt program? Första årets studier ska vara avklarade/tillgodoräknade (60 hp) på det ”nya” programmet innan du kan ansöka om utbyte.
 • Anmäl alltid ett studieuppehåll
 • Planera ditt utbyte i god tid och ta reda på när det är bäst för dig att söka utbyte, kontrollera dina programkrav, ditt utbyte ska ingå i din examen från LTH.

Viktiga datum

Höstens ansökningsomgång 2020 (inför utbyte lå 2021-2022)

preliminärt: 1 oktober - 7 november 2020 kl. 12:00

Vad innebär heltidsstudier?

Det är ett krav att läsa motsvarande 30 HP vid utbytesstudier. Olika universitet och länder använder olika poängsystem. 

I Europa är det vanligt med ECTS. 
1 ECTS = 1 HP

För länder utanför Europa, har vi sammanställt en lista.

Här hittar du mer information om tillgodoräknande.

OBS!

Nya regler för behörighet och urval till utbytesstudier fr.o.m hösten 2020. 

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-11