Ansökan till värduniversitetet

LTH skickar utbytesstudenter till över 100 universitet runtom i världen och ansökningsprocessen ser olika ut beroende på universitet.

Du ansvarar själv för att ta reda på ansökningsförfarandet till just ditt värduniversitet, samt att färdigställa och lämna in ansökan i tid till ditt universitets deadline.

Du kommer att få information skickad till dig i den mån det finns och bli kallad till obligatoriska informationsmöten under vårens gång.

Tänk på!

  • Bevaka deadlines för ditt värduniversitet. 
  • Använd följande keywords när du letar efter information “incoming exchange application deadline”.
  • Kontrollera din epost regelbundet för att inte missa viktig information.
  • Kontrollera vilket språkkrav ditt värduniversitet har. Om ett TOEFL/IELTS-prov krävs boka tid så snart du kan. Läs mer om språkkrav här.
  • Kontrollera alltid med din programledare om dina kursval är ok.
  • För specifika programkrav, vänd dig till din studievägledare. 

Specifikt för utbyten inom Europa 

Du som har blivit nominerad till utbytesstudier inom Europa måste lämna in ett Learning Agreement, som är ett trepartskontrakt och obligatoriskt för utbyten i Europa, senast en månad efter att utbytet har påbörjats.

Se instruktioner på hur Learning Agreement ska fyllas i:

Instruktionsvideo från Erasmus 
Instruktioner från Internationella avdelningen här

OBS! Från och med läsåret 2019/2020 kommer LTH att använda sig av Online Learning Agreement. Liksom det tidigare Learning Agreement är det ett trepartskontrakt mellan dig, Lunds universitet och ditt värduniversitet rörande dina utbytesstudier, och obligatoriskt. Ni kommer att få ett mail i september med instruktioner om hur detta går till.

Se en informationsvideo om Online Learning Agreement här 

OBS! Beslut om tillgodoräknande görs först efter avslutat utbyte mot uppvisande av betyg, kursbeskrivningar och blanketten "Ansökan om tillgodoräknande". Ett signerat Learning agreement är inte en garanti för tillgodoräknande.

Specifikt för utbyten utanför Europa 

För länder utanför EU krävs i många fall studentvisum och visumreglerna varierar från land till land. Vissa länder kräver speciella studentvisum som kan vara avgiftsbelagda. Vid vissa universitet måste du teckna värduniversitetets egen försäkring trots att du omfattas av Kammarkollegiets Student UT. Kontrollera vad som gäller för just ditt land.

CSN och stipendier

CSN

Som nominerad utbytesstudent har du rätt till CSN under din utbytesperiod. Läs på CSN:s hemsida eller deras guide om hur du söker och vilka regler som gäller. Du behöver inget intyg för att söka studiemedel, CSN kan se i Ladok att du är antagen till utbytesstudier. För frågor angående CSN, vänd dig direkt till dem.

CSN:s hemsida
CSN:s deras guide

Stipendier

Inom Europa: Erasmus+ stipendium
Du som åker ut på utbytesstudier inom Europa (exkl. Schweiz som erbjuder ett eget stipendium) kan söka Erasmus+stipendium från Lunds universitet.

Lär mer om Erasmus+ stipendium här

Tågstipendium Erasmus+
Lunds universitet har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och agera som ett föredöme. I linje med detta vill vi uppmuntra Erasmus-studenter, som antingen ska studera eller praktisera utomlands, att ta tåget till sin destination istället för att flyga.

Läs mer om tågstipendium här

Utanför Europa: Crafoordska stiftelsens stipendium
Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet för vistelse i utlandet, som inte är nominerade för utbytesstudier inom Erasmus+ och Nordplusprogrammen.

Läs mer om Crafoordska stiftelsens stipendium här

Norden: Oehlenschläger - Tegnérska Stipendiefonderna
Detta är ett stipendium för studenter som ska på utbyte i Norden.

Läs mer om Oehlenschlägers stipendium här

University of Washington: Valle stipendium
Riktar sig främst till civilingenjörsutbildningarna; Väg och vattenbyggnad, Ekosystemteknik och Arkitektur.

Läs mer om Vlle stipendium här

Försäkring

Du som antas till utbytesstudier omfattas gratis av Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Utbytesstudenter i Europa måste även beställa det europeiska sjukförsäkringskortet.

Språkkrav

Funderingar kring språkkrav, TOEFL/IELTS, och språkintyg?

Heltidsstudier

Hur många credits måste jag läsa för att det ska räknas som heltidsstudier?

Olika universitet och länder använder olika poängsystem. 

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-05