Sommarkurser genom LTH/LU

Sök sommarkurs utomlands med stipendium

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten.

Läs mer om sommarkurser via LU här.
LU tipsar om externa sommarkurser (på egen hand) här.

Sommarskola genom LTH

Nu är det möjligt att söka till sommarskola 2018 i Japan eller Kina genom LTH!
Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-3. 

Beihang Summer School, Kina

Pågår: 7 juli - 3 augusti 2018
Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.
Allmän information här och factsheet här.

Nagasaki Transdisciplinary Summer School on the Environment, Japan

Pågår: 20 juli - 30 augusti
Sommarskolan är avgiftsfri och erbjuder ett stipendium till nominerade studenter som ska täcka uppehälletunder kursen.
Allmän information här.
Läs reseberättelse från Nagasaki här.

International Summer Water Resources Research School, Xiamen, Kina

Studenter som läser ekosystemteknik eller väg- och vattenteknik har möjlighet att delta i en sommarkurs vid Xiamen University, Kina. Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (24 juni – 20 juli, 2018). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. 

Du är behörig att söka om du vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet inklusive VVRA01/VVR111 för W och VVRA05/VVR145 för V.

Informationsmöte
Datum: 30 januari 2018 
Tid: kl 12:15 -13:00
Plats: V:D

Läs mer om kursens innehåll här.

Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära.
Frågor om ansökan hänvisas till Marie Brink, internationella avdelningen.

Så här söker du

Deadline: 8 februari 2018 kl. 12.00.
Ansök genom att fylla i ansökan online och bifoga följade bilagor (PDF):

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech (SURF)

Du som läser tredje eller fjärde året på LTHs civilingenjörsprogram har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology. Mer info hittar du här.

Så här söker du

Ansökningsperiod: 1 oktober - 8 november 2018 inför sommaren 2019.
Din ansökan ska innehålla följande: 

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. 
  Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska.
 3. Betygsutdrag på engelska
  Skriv ut från Ladok eller be om ett intyg på Studiecentrum, Informationsdisken.

Dessa dokument skickas in som EN pdf till outgoing@kansli.lth.se. 
Döp dokumentet med ditt namn, program och SURF.

Frågor om sommarprojektet hänvisas till Anders Rantzer.
Frågor om ansökan hänvisas till internationella avdelningen.

Sidansvarig:  | 2018-12-12