Sommarkurser genom LTH

Sök sommarkurs utomlands med stipendium

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten.

Läs mer om sommarkurser via LU här.

LU tipsar om externa sommarkurser (på egen hand) här.

Sommarskola genom LTH

Under början av vårterminen 2020 öppnar ansökan till sommarskola 2020 i Japan eller Kina genom LTH! 

Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-3. 

Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech (SURF)

Du som läser tredje eller fjärde året på LTHs civilingenjörsprogram har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology, Caltech. Mer info hittar du här och mer om Caltech här.

Frågor om sommarprojektet hänvisas till Anders Rantzer.
Frågor om ansökan hänvisas till Internationella Avdelningen.

Såhär söker du:

Ansökningsperiod: 1 oktober - 7 november 2019 inför sommaren 2020.
Din ansökan ska innehålla följande:

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.
 3. Betygsutdrag på engelska
  Skriv ut från Ladok eller be om ett intyg på Studiecentrum, i receptionen

Dessa dokument skickas in som EN pdf till Internationella Avdelningen. Namnge dokumentet med ditt namn, program och SURF. Exempelvis: Bertil Bertilsson B SURF.

Beihang University International Summer School, Kina

Pågår: 29 juni - 26 juli 2019
Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.
Allmän information här och factsheet här.
OBS: Endast LTH-studenter i åk 1-3.

Så här söker du

Ansökningsperiod: 21 januari - 11 februari kl. 12:00 2019 inför sommaren 2019.
Din ansökan ska innehålla följande: 

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

Dessa dokument skickas in som EN pdf till outgoing@lth.lu.se.
Döp dokumentet med ditt namn, program och Beihang Summer School.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du har nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Transdisciplinary Summer School on the Environment

Destination: Nagasaki University, Japan
Datum: 22 juli - 29 augusti 2019
Avgift: Ingen kostnad. 
Boende och resekostnader: Egen finansiering
Behörighet: ÅK 1-4 
Stipendium: Nominerade studenter som uppfyller kraven. Räkna ut om du är behörig här.
Inriktning: Sommarskolan involverar en månads praktik (forskning tillsammans med en professor) på en av Nagasaki University's olika fakulteter, samt ett två-veckors seminarium på fakulteten för miljövetenskap.  

 1. Praktik (22 juli - 16 augusti)
  Ett brett urval ämnen erbjuds inom både samhällsvetenskap och naturvetenskap beroende på intresse. Exempel på område är: analytisk / grön kemi, toxikologi, avfallshantering, fysiologi, bioteknik, geologi, psykologi, miljövård, miljölagstiftning, ekonomi, sociologi, internationella relationer, förvaltning och planering.
 2. Seminarium (19 - 29 augusti)
  Föreläsningar om japansk miljöpolitik och förvaltning samt forskning och teknologi kring miljöfrågor i både japan och asien. Förutom föreläsningar ingår studieresor, gruppdiskussioner, presentationer och sociala event. 

Se Nagasaki University's beskrivning av sommarskolan här

Såhär söker du:

Deadline: 11 Mars 2019 kl. 12.00.
Ansök genom bifoga följade bilagor (PDF) samt ditt personnummer till outgoing@lth.lu.se:

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

International Summer Water Resources Research School

Destination: Xiamen University, Kina
Datum: 16 juni - 12 juli
Avgift: Ingen kostnad
Boende och resekostnader: Egen finansiering
Behörighet: Du som student ska vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet inklusive VVRA01/VVR111 för W och VVRA05/VVR145 för V
Inriktning: Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina. Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö 

Läs mer om kursens innehåll här.

Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära.
Frågor om ansökan hänvisas till Stephanie Jung, internationella avdelningen.

Såhär söker du:

Deadline: 11 Mars 2019 kl. 12.00.
Ansök genom bifoga följade bilagor (PDF) samt ditt personnummer till outgoing@lth.lu.se:

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Så här söker du

Deadline: 15 februari 2018 kl. 12.00.
Ansök genom att fylla i ansökan online och bifoga följade bilagor (PDF):

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

CALTECH SURF: Öppen!

Ansökan till Caltech SURF är öppen!

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-26