lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Sommarkurser utomlands

FÖR DIG SOM VILL FÅ INTERNATIONELL ERFARENHET MEN INTE VILL VARA BORTA EN HEL TERMIN

Sök sommarkurs utomlands med stipendium

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens en till tre veckor under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. 

Läs mer om sommarkurser via LU

LU tipsar om externa sommarkurser som du söker helt på egen hand

Sommarskola vid Beihang University Kina eller vid Nagasaki University Japan 2017

Nu är det möjligt att söka till sommarskola 2017 i Japan eller Kina genom LTH!

Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-3.

Beihang Summer school, Kina

Pågår: 3-28 juli 2017

Information: http://summer.buaa.edu.cn/bhsqxx/index/index.do, Beihang International summer school

Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.

Nagasaki Transdisciplinary Summer school on the Environment, Japan

pågår: 21 juli-30 augusti 2017

Information: http://www.env.nagasaki-u.ac.jp/english/, Nagasaki summer school

Sommarskolan, som är avgiftsfri, erbjuder ett stipendium till nominerade studenter som ska täcka uppehället under kursen.

Reseberättelse från Nagasaki: http://www.lth.se/utbildning/studera-utomlands/reseberaettelser/

För att kunna nomineras av LTH till någon av sommarskolorna måste du senast den 24 februari kl. 12.00 skicka in:

·        Motivationsbrev på engelska (max 1 A4)

·        CV

till outgoing@kansli.lth.se. Skriv ditt namn och namnet på sommarskolan i ämnesraden!

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. (Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten).

Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech (SURF)

Du som läser reglerteknik har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology. Mer info hittar du här

Läs mer om Caltech

Frågor om sommarprojektet hänvisas till Anders Rantzer: anders.rantzer@control.lth.se
Frågor om ansökan hänvisas till internationella avdelningen: outgoing@kansli.lth.se

Ansökningsperiod: 15 september - 7 november 2016

Så här söker du:

Din ansökan ska innehålla följande:

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska 

Dessa dokument skickas in som EN pdf till outgoing@kansli.lth.se. Döp dokumentet med ditt namn, program och SURF.

Sommarkurs i Xiamen, Kina, för programstudenter på W och V

Du som läser ekosystemteknik eller väg- och vattenteknik har möjlighet att delta i en sommarkurs vid Xiamen University, Xiamen, Kina. Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (20 juni – 16 juli, 2016). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. I april inleds studierna med två seminarier, där projekten och litteratur presenteras. Kursen avslutas i september med ett slutseminarium. Självstudier innan avresa ingår. Exakta datum bestäms inför kursstart.

Ansökningsperiod: mitten av januari - 10 februari 2017 kl 12:00

Informationsmöte: 24 januari 2017 kl 12:15 -13:00, V:B

Läs mer om kursens innehåll


Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära: linus.zhang@tvrl.lth.se

Frågon om ansökan hänvisas till Marie Brink, internationella avdelningen: marie.brink@kansli.lth.se  


Så här söker du

Du är behörig att söka om du vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet. Din ansökan ska innehålla följande:

Fyll i ANSÖKAN  online och ladda upp följande bilagor (PDF/JPG/GIF/PNG-format) 

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska med foto

Internationella avdelningen tipsar om sommarkurser

Det kommer kontinuerligt in tips om sommarkurser från LTHs partner-universitet. De som verkar extra intressanta för LTH-studenter publiceras här löpande. Internationella avdelningen bistår med denna information men du söker helt på egen hand. Ofta är sommarkurserna förknippade med avgifter och finansieringen står du som student för. Tänk på att kolla deadlines för ansökan! 

 

Summer school Micro and Nanotechnology - Grenoble INP

Online application will be open on December 15th, 2016. Students will have to apply by or before March 16h,  2017 (deadline).

Website: www.grenoble-inp.fr/summer-school-2017/  

Online application: https://applicationform.grenoble-inp.fr/FSA/56 

For more information

HAWtech Summer School 2017

It will take place from July 15th - 29th in the cities of Karlsruhe, Dresden and Berlin. The program is geared towards (electrical/mechanical/mechatronics/automotive) engineering students from third-year undergraduate level onwards. The participation fee for this two-week and non-profit program would be 850 EUR. Due to funding by the DAAD (German Academic Exchange Service) with 500 EUR the final tuition fee for each student will be only 350 EUR. This fee covers tuition, accommodation and travel expenses between the three program sites.

For more detailed information please consult the program website at http://www.hs-karlsruhe.de/en/io/incoming-students/courses-for-exchange-students/hawtech-summer-school.html

The application form can be downloaded at http://www.hs-karlsruhe.de/fileadmin/hska/MMT/HAWtech_Summer_School/2017/HAWtech_Summer-School_2017_application-form.pdf

Please note that the application deadline is March 31st, 2017.

Questions? Please contact automotive@hs-karlsruhe.de.

UCD+NCAD (National College of Art & Design) 2017 International Summer School

The application system for the Summer School is now open.  

The 2017 International Summer School titled; “City Life: Architecture, Art and Design in Dublin” will run for 3-weeks in June 2017.       

Information on the 2017 Summer School including the five individual track details, video highlights, a blog, an image gallery and student testimonials are now available to view on our website at http://ncad-ucd.ie/summer-school/ 

Key Features of the 2017 Summer School:

1.       3-week intensive taught summer programme for academic and cultural enrichment – Monday 12th June to Friday, 30th June. 

2.       Based in the vibrant city centre NCAD campus with public gallery space to house an exhibition of participants’ work.

3.       High calibre studio and teaching staff.

4.       Workshops by internationally renowned architects, designers, and theorists.

5.       Mix of interdisciplinary teamwork and specialised subject tracks for skills acquisition.

6.       International students will participate along with students from UCD and NCAD.

7.       Recommend to award 6 US credits (10 ECTS) for the successful completion of the Programme.

 

Module (Course) Descriptor:

The module descriptor for the Summer School is available on UCD’s online course catalogue at http://www.ucd.ie/modules/ARCT20560

Fees:
The cost of the programme is €2,500 (approx.. $2,650).  

Application Process:
We recommend applicants to have taken at least two semesters of Architectural Studio or Art/Architectural History/Culture/Design to participate in the Summer School.  

       

Riga Technical University - Summer Schools taking place in Latvia in August 2017

1 - Summer School «Nonlinear Life»:

It will be held from August 20 till August 31 August, 2017 in the capital of Latvia – Riga and in the largest city of Latgale (one of the four regions of Latvia) – Daugavpils, where the biggest affiliation of RTU is situated. Journey within this summer school will lead students through mathematics, medical physics, mechanics, medical engineering dealing with nonlinear systems of objects.

 

Students will attend lectures of scientists in the fields of dynamics of nonlinear systems, medical engineering and physics. Seminars will cover topics such as preparation of scientific publications, computer simulation of nonlinear dynamic systems and will be organized in the research facilities of RTU.

Participation fee is EUR 700. The deadline for submitting the application is 5 May 2017.
Application form 


2 - Summer School «Woodcraft and Art Summer School»:

Students from all over the world who are interested in wooden design are welcome to join the «Woodcraft and Art Summer School» taking place in Riga and Ligatne (Latvia) from 14 -25 August 2017 organized by the Institute of Design Technologies of the Faculty of Material Science and Applied Chemistry and the International Relations Department of RTU.

The summer school offers a programme consisting of lectures, workshops and discussions, company site visits, countryside visits, guided excursions and exciting parties. The programme will be conducted by a local team – designers, artists, technologists, designing engineers and invited experts. There will be lectures on different aspects of wood manufacturing and design. In addition to the lecture programme, practical work in groups will be carried out providing the possibility to work with woodworking machines processing sewn timber and manual woodworking tools processing round timber. This summer school will provide you with knowledge in wood design, materials, technology, compounds and skills of wooden product manufacturing. You will also get a closer look at Latvia through introduction of traditional woodcraft objects closely linked to Latvian lifestyle and traditions.

Participation fee is EUR 700. The deadline for submitting the application is 5 May 2017. 
Application form 

For more information see the attached brochures or visit www.summerschool.rtu.lv

Summer 2017 programs offered by Global E3 International members

 

The summer programs are open to Global E3 students but are not administered by IIE as part of the Global E3 Program. Interested students/advisors should contact the university directly for more information.

http://globale3.studioabroad.com/?go=summer.programs

KONTAKT