lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Sommarkurser utomlands

FÖR DIG SOM VILL FÅ INTERNATIONELL ERFARENHET MEN INTE VILL VARA BORTA EN HEL TERMIN

Sök sommarkurs utomlands med stipendium

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens en till tre veckor under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. 

Läs mer om sommarkurser via LU

LU tipsar om externa sommarkurser som du söker helt på egen hand

Summer Undergraduate Research Fellowship på Caltech (SURF)

Du som läser reglerteknik har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology. Mer info hittar du här

Läs mer om Caltech

Frågor om sommarprojektet hänvisas till Anders Rantzer: anders.rantzer@control.lth.se
Frågor om ansökan hänvisas till internationella avdelningen: outgoing@kansli.lth.se

Ansökningsperiod: 15 september - 7 november 2016

Så här söker du:

Din ansökan ska innehålla följande:

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska 

Dessa dokument skickas in som EN pdf till outgoing@kansli.lth.se. Döp dokumentet med ditt namn, program och SURF.

Sommarkurs i Xiamen, Kina, för programstudenter på W och V

Du som läser ekosystemteknik eller väg- och vattenteknik har möjlighet att delta i en sommarkurs vid Xiamen University, Xiamen, Kina. Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (20 juni – 16 juli, 2016). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. I april inleds studierna med två seminarier, där projekten och litteratur presenteras. Kursen avslutas i september med ett slutseminarium. Självstudier innan avresa ingår. Exakta datum bestäms inför kursstart.

Ansökningsperiod: mitten av januari - 10 februari 2017 kl 12:00

Informationsmöte: 24 januari 2017 kl 12:15 -13:00, V:B

Läs mer om kursens innehåll


Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära: linus.zhang@tvrl.lth.se

Frågon om ansökan hänvisas till Marie Brink, internationella avdelningen: marie.brink@kansli.lth.se  


Så här söker du

Du är behörig att söka om du vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet. Din ansökan ska innehålla följande:

Fyll i ANSÖKAN  online och ladda upp följande bilagor (PDF/JPG/GIF/PNG-format) 

  1. Statement of Purpose - ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida
  2. Curriculum Vitae (CV) på engelska med foto

Internationella avdelningen tipsar om sommarkurser

Det kommer kontinuerligt in tips om sommarkurser från LTHs partner-universitet. De som verkar extra intressanta för LTH-studenter publiceras här löpande. Internationella avdelningen bistår med denna information men du söker helt på egen hand. Ofta är sommarkurserna förknippade med avgifter och finansieringen står du som student för. Tänk på att kolla deadlines för ansökan! 

 

Summer school Micro and Nanotechnology - Grenoble INP

Online application will be open on December 15th, 2016. Students will have to apply by or before March 16h,  2017 (deadline).

Website: www.grenoble-inp.fr/summer-school-2017/  

Online application: https://applicationform.grenoble-inp.fr/FSA/56 

For more information

UCD+NCAD (National College of Art & Design) 2017 International Summer School

The application system for the Summer School is now open.  

The 2017 International Summer School titled; “City Life: Architecture, Art and Design in Dublin” will run for 3-weeks in June 2017.       

Information on the 2017 Summer School including the five individual track details, video highlights, a blog, an image gallery and student testimonials are now available to view on our website at http://ncad-ucd.ie/summer-school/ 

Key Features of the 2017 Summer School:

1.       3-week intensive taught summer programme for academic and cultural enrichment – Monday 12th June to Friday, 30th June. 

2.       Based in the vibrant city centre NCAD campus with public gallery space to house an exhibition of participants’ work.

3.       High calibre studio and teaching staff.

4.       Workshops by internationally renowned architects, designers, and theorists.

5.       Mix of interdisciplinary teamwork and specialised subject tracks for skills acquisition.

6.       International students will participate along with students from UCD and NCAD.

7.       Recommend to award 6 US credits (10 ECTS) for the successful completion of the Programme.

 

Module (Course) Descriptor:

The module descriptor for the Summer School is available on UCD’s online course catalogue at http://www.ucd.ie/modules/ARCT20560

Fees:
The cost of the programme is €2,500 (approx.. $2,650).  

Application Process:
We recommend applicants to have taken at least two semesters of Architectural Studio or Art/Architectural History/Culture/Design to participate in the Summer School.  

 

 

KONTAKT