lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Minor Field Studies

STIPENDIUM FÖR FÄLTARBETE I UTVECKLINGSLÄNDER

Genom Sidas Minor Field Study-stipendium (MFS) kan du tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie för att samla in och bearbeta data för ditt examensarbete. Syftet med MFS är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos svenska studenter, universitet och högskolor. 

Stipendiet är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN. Stipendiets storlek är på 27 000 kronor.

Från och med 2017 års ansökningsomgång hanteras MFS centralt vid de svenska lärosätena. Detta innebär att utlysning av MFS inom Lunds universitet görs för hela universitetet, och koordineras av sektionen Externa relationer.

Läs mer om regelverk och ansökan här.

Foto: Jonna Johansson, Venezuela, 2012