lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Minor Field Studies

STIPENDIUM FÖR FÄLTARBETE I UTVECKLINGSLÄNDER

Genom Sidas Minor Field Study-stipendium (MFS) kan du tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie för att samla in och bearbeta data för ditt examensarbete. Syftet med MFS är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos svenska studenter, universitet och högskolor. Internationella avdelningen LTH, handlägger årligen ett antal MFS-stipendier på uppdrag av Universitets- och högskolerådet och Sida.

Stipendiet är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN. Stipendiets storlek är på 27 000 kronor.

När kan jag söka?

Från och med 2017 kommer MFS att hanteras centralt på Lunds universitet. På grund av UHRs försenade utlysning av stipendier för lärosätena kommer det inte att vara möjligt för studenter att söka förrän efter sommaren 2017.

Till vilka länder kan man åka?

Möjliga värdländer inom MFS programmet

Vem kan söka MFS-stipendium?

  • Du är registrerad för heltidsstudier vid LTH.
  • Du som har tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan och ska samla material till din uppsats. Du får inte ha börjat på din forskarutbildning.
  • Du har goda kunskaper i engelska. Om värdlandets språk är franska, spanska eller portugisiska ska du ha studerat språket minst som C-språk på gymnasienivå eller ha motsvarande kunskaper. Kunskaper i värdlandets språk är meriterande.
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska vara fast boende i Sverige sedan minst ett år. 

Du får inte tidigare ha haft ett stipendium för en tjänst i fält som rör utvecklingsproblematiken. Du får inte ha IPK/Universitets- och högskolerådet - eller Sidafinansierat stipendium för samma vistelse som ansökan avser. Tidigare erfarenhet, som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder. Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit. MFS kan bara beviljas en gång.

Så här söker du MFS

Fyll i ansökningsblankett, skriv ut, underteckna och bifoga följande: 

  1. Projektplan
  2. Handledarintyg
  3. Budget
  4. Cooperation Agreement – Detta är trepartskontrakt, mellan dig, din institution på LTH och mottagande part utomlands, är en förutsättning för att du ska vara försäkrad under utlandsvistelsen.

Läs "Ramar och kriterier för MFS" noga

Scanna samtliga handlingar till ett pdf-dokument och skicka till: outgoing@kansli.lth.se 
Mailets ämnesrad ska innehålla följande: namn_personnummer_program (t.e.x. sven_svensson_198808121234_VV)

För dig som är intresserad av mark- vattenfrågor

Gäller din studie teknisk geologi, vattenresurslära och vatten- och avloppsteknik söker du via teknisk geologi. Andra ansökningstider och instruktioner för ansökan kan förekomma. Här finns stipendier kvar för 2016.

Läs mer om hur du söker via Teknisk geologi

Du kan öka dina chanser genom att söka både enligt ovan och via teknisk geologi.

Reseberättelser och uppsatser från tidigare MFS-are

På Universitets- och högskolerådets webb hittar du reseberättelser och uppsatser från tidigare MFS-are.

Sök reseberättelser och uppsatser

Foto: Jonna Johansson, Venezuela, 2012

KONTAKT

Marie Brink
Internationella avdelningen

Tel: 046-222 37 18
marie.brink@kansli.lth.se 

Besökstider:
måndag - torsdag kl. 10:00 - 14:00

Besöksadress:
Kårhuset, John Ericssons väg 3