lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Minor Field Studies

STIPENDIUM FÖR FÄLTARBETE I UTVECKLINGSLÄNDER

Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands. Minor Field Studies ger dig praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Vad är MFS?

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta veckor med stipendium. Fältarbetet ger möjlighet till att samla in och bearbeta material till ditt examensarbete. 

 

Från och med 2017 års ansökningsomgång hanteras MFS centralt vid de svenska lärosätena. Detta innebär att utlysning av MFS inom Lunds universitet görs samlat för hela universitetet, och koordineras av sektionen Externa relationer.

 

Läs mer om vad som krävs och hur du gör ansökan