lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Internationella avdelningen

HÄR HITTAR DU OSS

 

Öppettider under terminstid:
måndag, tisdag och torsdag kl. 10:00 - 14:00

Besöksadress:
Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund, Sweden

Postadress:
LTHs kansli
Box 118 
SE-221 00 Lund, Sweden

Maria Bajuk

Tel: 046-222 89 13
E-post: maria.bajuk@lth.lu.se

Utbildningskoordinator för doktorandfrågor.

Marie Brink

Tel: 046-222 37 18
E-post: marie.brink@lth.lu.se

Koordinator för inkommande utbytesstudenter.

Internationell koordinator i programledningarna för Ekosystemteknik/Water Resources Engineering samt Väg- och vattenbyggnadsteknik/Energy-efficient and Environmental Building Design.

Lykke Jacobson

Tel: 046-222 72 01
E-post: lykke.jacobson@lth.lu.se

Koordinator för masterprogrammen: Architecture, Energy-efficient and Environmental Building Design, Sustainable Urban Design samt Fire Safety Engineering.

Internationell koordinator i programledningarna för: Riskhantering/Brandingejör/Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation/Fire Safety Engineering samt Arkitektur/MARK/SUDES.

Lotta Malmborg

Tel: 046-222 46 57
E-post: lotta.malmborg@lth.lu.se

Utbildningskoordinator för doktorandfrågor.

Cecilia Nilsson

Phone: 046-222 97 22
E-mail: cecilia.nilsson@lth.lu.se

Koordinator för masterprogrammen: Biotechnology, Food Technology and Nutrition, Food Innovation and Product Design, Industrial Design samt Water Resources Engineering.

Internationell koordinator i programledningarna för: Bioteknik/Kemiteknik/Biotechnology/Food Technology and Nutrition/FIPDes/Livsmedelsteknisk högskoleutbildning samt Industridesign - KID/Industridesign - MID.

Sophia Nilsson Dequidt

Tel: 046-222 33 81
E-post: sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

Koordinator för utresande utbytesstudenter

Internationell koordinator i programledningarna för: Teknisk fysik, Teknisk matematik och Teknisk nanovetenskap

Andréa Tarlé Borgström

Tel: 046-222 34 11
E-post: andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se

Koordinator för inresande utbytesstudenter.

Internationell koordinator i programledningarna för: Medicin och Teknik samt Lantmäteri.

Helene von Wachenfelt

Tel: 046-222 97 46
E-post: helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

Koordinator för masterprogrammen: Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation, Embedded Electronics Engineering, Logistics and Supply Chain Management, Production and Materials Engineering samt Wireless Communication. 

Internationell koordinator i programledningarna för: Elektroteknik/Embedded Electronics Engineering/Wireless Communication samt Datateknik/Informations- och kommunikationsteknik.

Sara Pereira

Tel: 046-222 92 45 

E-post: sara.pereira@lth.lu.se

Koordinator för utresande utbytesstudenter.

Internationell koordinator i programledningarna för: Industriell ekonomi/Logistics and Supply Chain Management samt Maskinteknik (inkl. teknisk design).

KARTA