lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Termin 6 vid University of Connecticut för I & V

En möjlighet att läsa en termin under vårterminen i årskurs 3 i USA erbjuds för I och V-programmen. Ni följer en i förväg fastställd studieplan vid University of Connecticut (UConn). Denna studieplan är specifik för varje program. Frågor om studieplanen besvaras av Jan Eric Larsson (Industriell ekonomi) och Katja Fridh (Väg- och vattenbyggnad).

Vilka kurser ingår i den fasta studieplanen?

När kan jag söka?

Inför våren 2017 kommer vi att bli tvungna att pausa de fasta terminerna för Industriell ekonomi och Väg- och vattenbyggnad. P g a stor obalans i mobiliteten, till LTHs nackdel, har vi inte möjlighet att skicka några LTH-studenter på fast termin till University of Connecticut.