lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Se bilder från LTH:s studenter på utbyte under lå 2016-2017 på My Study Abroad Experience.

Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap och minnen för livet. Under din tid som student vid LTH har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning, göra examensarbete eller praktik vid ett universitet i utlandet. Ta reda på vad som passar dig.

Ansökan öppen 20 september med deadline 6 november 2017 kl 12.00 inför läsåret 2018/19.

 

Välkommen på frågestund om ansökan till utbytesstudier:

tisdag 31 oktober, kl 12:00 - 13:00 i Hollywood, Kårhuset

onsdag 25 oktober kl 12:00-15:00, Öppet Hus angående ansökan till University of California, UC Study Centre, Stora Algatan 4.

Broschyr "Studera utomlands"

För dig som är nominerad inför 2017/18

Presentation från Kick Off/Time to Go för nominerade studenter 26 april 2017