lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap och minnen för livet. Under din tid som student vid LTH har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning, göra examensarbete eller praktik vid ett universitet i utlandet. Ta reda på vad som passar dig.

Andra chansen-ansökan pågår 22 januari - 8 februari 2018 kl 12.00 inför läsåret 2018/19.

För dig som gjorde ansökan i nobember:
Besked om preliminärnominering meddelas i slutet av november. Slutgiltig nominering (efter att studieplanen godkänts av ansvarig programledare) meddelas i mitten av december.

Sök stipendium för möjlighet att åka till sommarskola eller studera ett fullt läsår vid University of Wisconsin-Madison 2018/19. Sista ansökningsdatum 7 januari 2018. OBS! Detta är inget utbyte via LTH, endast vidarebefordrad information. För mer information, klicka här.

Broschyr "Studera utomlands"

För dig som är nominerad inför 2017/18

Presentation från Kick Off/Time to Go för nominerade studenter 26 april 2017

Se bilder från LTH:s studenter på utbyte under lå 2016-2017 på My Study Abroad Experience