lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

 

Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap och minnen för livet. Under din tid som student vid LTH har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning, göra examensarbete eller praktik vid ett universitet i utlandet. Ta reda på vad som passar dig.

Nästa ansökningsomgång öppnar i mitten av september med deadline 6 november 2017 (prel) inför läsåret 2018/19.

17 maj 2017 kl. 17:15-18:30 i Kårhusets Hörsal: Inspirationsmöte om utbytesstudier

Broschyr "Studera utomlands"

 

För dig som är nominerad inför 2017/18

26 april 2017 kl. 17:15-18:30 i Kårhusets Aula: obligatorisk Kick Off/Time to Go

Presentation från informationsmötet för nominerade studenter 2 februari, 2017.

Presentation från informationsmötet för nominerade studenter 2 mars, 2017.

 Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016

Fototävling 2016