Riskhantering

120 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen