lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Riskhanteringsprogrammet är ett 2-årigt avslutande civilingenjörsprogram, vilket innebär att man måste ha fullgjort 3 års studier på valfritt civilingenjörsprogram om minst 150 hp eller 150 hp på brandingenjörsprogrammet vid LTH. För detaljerade förkunskapskrav se Ansökan & antagning. Utbildningen inleds med ett obligatoriskt block som innehåller grundläggande kurser inom riskhantering. Dessa ger en grund för riskanalys, riskvärdering och utarbetande av riskreducerande åtgärder. 

Därefter läser du valfria kurser som ger möjlighet till en profilerad utbildning och ska ge kunskaper i utveckling av ny teknik. Genom de valfria kurserna finns möjlighet att specialisera sig på arbetsmiljöteknik, brandfysik, brandteknik, ekologiska risker, energisystem, industriell ekonomi, kemiteknik, miljö samhällsplanering med mera. Det finns också möjlighet att utforma en individuellt anpassad inriktning. 

Avslutningsvis genomförs ett examensarbete inom riskhanteringsområdet. Utbildningen leder till civilingenjörsexamen i riskhantering. Studenter som tidigare har läst på brandingenjörsprogrammet vid LTH har möjlighet att läsa till dubbel examen – brandingenjörsexamen och civilingenjörsexamen i riskhantering.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Kurser (läro- och timplan)