lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Kajsa Jacobsson

Studenten som vill bygga riskfria och miljövänliga städer

Kajsa Jakobsson är just nu i full gång med termin tre på LTH:s masterutbildning – Riskhantering. Sedan tidigare har hon en kandidatexamen från ekosystemteknik på LTH.

Efter tre års studier på ekosystemteknik kände Kajsa att hon ville ha en mer koppling mellan samhälle och teknik. Därför föll valet på LTH:s avslutande civilingenjörsutbildning i Riskhantering, då hon ansåg att den gav mer utav ett helhetsperspektiv och en bred bas. Kajsas framtidsplaner är att få arbeta med samhällsplanering samt med att bygga mer riskfria och miljövänliga städer.

– Det bästa med utbildningen tycker jag är dels bredden i den, men också att man får möjligheten att gå i klasser där det är så många människor från olika program. Jag tycker framförallt att det är kul att det inte bara är ingenjörer, utan att man faktiskt får samarbeta med människor som har andra bakgrunder/utbildningar, vilket bidrar till att det blir väldigt utvecklande.

Det bästa med utbildningen är också alla frågorna som man ställs inför och att det man får lära sig är ett nytt och väldigt intressant tänkesätt.

Kajsas råd till framtida studenter är att ha en beredskap på att få prata en hel del engelska, men att inte vara rädd för det, utan istället se det som en positiv utmaning. 

Hon uppmanar alla som är intresserade till att inte tveka över att söka den här avslutande utbildningen, då innehållet i Riskhantering har enligt henne själv varit det roligaste under hela sin egen LTH tid.