lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Katarina Herrström, brand- och riskkonsult, WSP Malmö

Jag var osäker på vad jag ville med mitt liv, och kom fram till att det var bättre att prova något och byta om det inte passade. LTH snävade jag in på först när jag hittade Brandingenjörsprogrammet som på den tiden bara fanns i Lund. Det var också tilltalande med små klasser jämfört med de andra tekniska utbildningarna.

Jag hade väldigt roligt under hela min utbildning. Brandarna har en fantastiskt fin sammanhållning och det genomsyrar hela studietiden och påverkar garanterat studieresultaten positivt. Vi hjälptes åt och pluggade ofta tillsammans. Vi hade överlag relevanta kurser med bra lärare.

Nu är jag brand- och riskkonsult på WSP, först i Göteborg och nu i Malmö. Jag jobbar med riskfrågor i bl.a. kommunalt planarbete och på industrier. Konkret kan det handla om att göra en riskbedömning för en ny detaljplan intill en farligt gods-led eller att hjälpa en industri med en riskbedömning inför ansökan om nytt miljötillstånd. Det är ett väldigt omväxlande, lärorikt arbete med möten blandat med skrivbordsarbete. Som riskhanterare är det en stor fördel att jobba inom ett stort företag med många olika kompetenser, för det finns alltid någon som sitter på just den specialistkompetens som behövs för riskbedömningarna.