lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Erik Atterling – "Tiden på LTH kommer bli några av de bästa åren i ditt liv."

Varför LTH, Lund och Medicin och teknik?
För mig som har vuxit upp i närheten av Lund var valet lätt att stanna kvar och plugga här. Valet av utbildning var inte lika självklart då jag är intresserad av i princip all naturvetenskap. En civilingenjörsutbildning är en bra grund att stå på när man ska ut i arbetslivet och Medicin och teknik var den utbildning på LTH som bäst passade in i mina intressen. Min kusin, som numera är utexaminerad från programmet, gav mig dessutom värdefull information om vad utbildningen gick ut på.

 

Vilka förväntningar hade du på utbildningen och har de uppfyllts?
Jag väntade mig att Medicin och teknik skulle vara en tvärvetenskaplig utbildning som skulle innehålla ett nära samspel med vården. Båda dessa förväntningar har visat sig stämma. En höjdpunkt i grundblocket var de studiebesök vi fick göra på olika vårdavdelningar på sjukhuset i Lund. Där fick man även höra från vårdanställda att vår utbildning var uppskattad och behövd, ännu ett kvitto på att man valt rätt utbildning! 

 

Har du varit på utbyte utomlands? 
Nej inte än, men jag håller alternativet öppet för de sista två åren. Jag planerar att läsa kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning och därigenom komma till ett spännande företag, kanske i ett annat land. När möjligheten finns att se världen genom sin utbildning tycker jag att definitivt att man ska ta vara på den. 

 

Om du är engagerad i något intressant på fritiden? 
Min situation är annorlunda från många andra LTH-studenters, då jag är uppvuxen i Lund och har familj och vänner här. Min fritid spenderar jag genom att umgås med dem och på att idrotta, speciellt basket och fotboll. När schemat tillåter jobbar jag extra som kurir på DHL Express i Malmö. Jag är inte själv involverad i någon studentikos aktivitet, men tycker om den sammanhållning och den avslappnade stämning som råder på LTH. 

 

Vill du ge några tankar och tips på vägen till den som funderar att läsa på LTH? 
Tiden på LTH kommer bli några av de bästa åren i ditt liv. Det är lätt att trivas med likasinnade människor i din omgivning i Lund, den bästa staden i Sverige att vara student i.Studierna kräver engagemang och det kan vara bra att repetera matte sommaren innan utbildningen börjar, om man som jag hade ett par års uppehåll mellan gymnasiet och LTH. Jag har också förstått att det är fullt normalt att halvvägs in i utbildningen inte veta exakt vad jag vill göra när jag har tagit examen – det ordnar sig! Med en utbildning i Medicin och teknik är du eftertraktad på arbetsmarknaden och kan hitta en stimulerande sysselsättning som du kommer trivas med. 

Tre snabba frågor till Amina Gojak

Varför LTH, Lund och Medicin och teknik?

Precis som många andra sökte jag efter en utbildning som både garanterar mig en rolig och intressant upplevelse under de år jag studerar och en utbildning som leder till ett jobb som stämmer överens med mina värderingar.

Efter att bestämt mig för att en civilingenjörsutbildning känns bäst för mig, som är matematik och teknikintresserad, var valet för Medicin och teknik inte svårt att fatta. Utbildningen verkade mycket lockande ämnesmässigt och syftet att kunna hjälpa människor i behov kändes mer än rätt. Valet föll på LTH eftersom skolan har ett gott rykte vilket för mig innebar goda möjligheter till kvalitativ undervisning.

 

Vilka förväntningar hade du på utbildningen och har de uppfyllts?

Förväntningar var att det skulle bli en intressant utbildning där jag fick läsa många varierande kurser och få en inblick i flera olika områden, både tekniskt och medicinskt. Dessa förväntningar har uppfyllts!

 En sak som jag tidigare inte tänkte på men som tidigt blev uppenbart var hur mycket samarbete utbildningen kräver och strävar efter. Samarbetet återfinns i kurserna som vi läser men även på icke-schemalagd tid där många hjälps åt för att klara svåra moment. Det är extremt givande! Tillsammans presterar vi bättre och det är en god förberedelse inför arbetsmarknaden.

 

Har du några tips till de som vill söka till LTH? 

Vad som kan vara bra att tänka på är att få saker gjorda i tid. Detta möjliggör att man hinner lära sig vad som krävs av en i rimlig takt och samtidigt kan man med gott samvete ha tid över för annat som inte är relaterat till utbildningen.

 Det är viktigt att hitta en balans mellan studierna och fritiden och i början kommer det att vara rörigt   då man ställs inför mycket nytt. Det kan vara överväldigande, men allt kommer att falla på sin plats ganska snart. Hjälp av flera personer finns tillgänglig, som exempelvis av faddrar, föreläsare, studievägledare och många fler.

Rebecka Henrysson - LTH:s första utexaminerade civilingenjör inom Medicin och teknik

Rebecka Henrysson

Jag visste inte exakt vad jag ville läsa från början, men jag visste att jag var intresserad av medicin och hälsovård. Läkare kändes inte helt rätt, så då passade denna utbildning jättebra. Att det blev just i Lund beror dels på att jag kommer från Skåne, dels på att jag visste att det är ett bra universitet. 

För mig blev det tydligt att jag valt rätt när vi tidigt fick komma ut och träffa läkare och patienter på sjukhusen, och se verkligheten. Jag fick se hur det vi lär oss faktiskt används. Vi ska agera mellanhand, vi ska kunna prata med ingenjörer som gör mjukvara på en detaljerad nivå, men vi ska också kunna se läkarnas och hälsovårdens behov, och utveckla produkter som är anpassade efter båda.

Under utbildningen har vi haft olika projektkurser där vi träffat företag som arbetar mot sjukhusen och utvecklar medicintekniska produkter. Det är jätteroligt att få vara med och känna att man kan bidra till den utvecklingen. 

Du är den första någonsin som tar examen i civilingenjörsprogrammet Medicin och teknik. Berätta om ditt examensarbete? 

Jag gjorde mitt examensarbete på företaget Sectra Imaging IT i Linköping. Jag har tittat på hur PET/CT-tekniken används för cancerbehandling, dels hur den används nu men framförallt vilka andra behov som finns i vården och hur man kan använda den i framtiden. 

Jag utförde en litteraturstudie där jag tittade på vad artiklar och forskning säger om teknikens användningsområden. Därefter jämförde jag det med resultaten från egna intervjuer och svaren på ett frågeformulär som jag skickade ut till personer som arbetar med PET/CT och cancerbehandling. Slutligen tog jag fram en prototyp av ett användargränssnitt för granskning av PET/CT-bilderna, som skulle adressera behov som man kanske inte har behandlat tidigare.

Vad vill du säga till den som funderar på att läsa Medicin och teknik? 

Det är en väldigt rolig utbildning om du gillar medicinsk teknik, att arbeta mot hälsovården och ha nära kontakt med läkare och vårdpersonal. Utbildningen har ett tydligt syfte, det du gör kan komma att rädda liv – vilket är väldigt motiverande. Det är en tvärvetenskaplig och bred utbildning, vilket innebär att du lär dig lite om väldigt mycket.

Vad har du för planer nu när du är klar med utbildningen?

Mitt mål är såklart att jobba med något som har en tydlig koppling till min utbildning. Inom några år hoppas jag på att nå en ledande position, kanske inom projektledning. 

Läs mer om Rebecka och exjobbspremiären här

* PET/CT står för positronemissionstomografi/datortomografi och är tekniker som använder radioaktiva markörer respektive skiktröntgen. Genom PET går det att få tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan, medan CT ger en anatomisk bild i tre dimensioner samt synliggör vissa organ och vävnader.

William Rosengren - "Att jobba i projekt har lärt mig väldigt mycket om hur jag fungerar tillsammans med andra..."

Jag läser mitt fjärde år och håller på med min specialisering inom signal- och bildbehandling. Det är framförallt två saker med utbildningen som jag tycker är speciellt bra. Det första, som återkommer varje år, är projektarbeten. Att jobba i projekt har lärt mig väldigt mycket om hur jag fungerar tillsammans med andra personer och vad det är som krävs för att driva någonting framåt.

På våren i årskurs 3 genomför alla studenter ett kandidatarbete. Jag och en kompis gjorde vårt på en avdelning på SUS där vi fick möjlighet att använda oss av undersökningsutrustning som avdelningen använder sig av dagligen. Genom att få en djupare förståelse för hur vårdpersonalen använder sig av apparaturen och vilka svårigheter som kan finnas kopplad till denna kan man använda informationen för att hjälpa till och skapa morgondagens sjukhusutrustning.

Projekten som jag har gjort via utbildningen ger inte bara en kunskap om vad som finns på marknaden idag utan den ger även en möjlighet till att utveckla min förmåga att presentera och argumentera för någonting som jag skulle vilja satsa på. Det är någonting som jag tror kommer vara mycket användbart senare i livet.

Nu har jag börjat läsa kurser på avancerad nivå och här finns det ett brett utbud att välja på. Då de tre första åren täcker in många områden är det lätt att hitta någonting intressant som man vill fortsätta med. Den specialisering jag läser – signal- och bildbehandling – hade jag ingen aning om inan jag började på LTH.

Genom att läsa många olika saker under grundutbildningen har jag fått möjlighet att hitta det som jag tycker är kul. Det tror jag kommer att vara en stor styrka när jag ska söka arbete. Oavsett om man vill forska, jobba direkt med sjukvården eller vara med och utveckla morgondagens produkter finns det stora möjligheter med genomförd utbildningen i Medicin och Teknik.