lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Rebecka Henrysson

Rebecka Henrysson

Jag visste inte exakt vad jag ville läsa från början, men jag visste att jag var intresserad av medicin och hälsovård. Läkare kändes inte helt rätt, så då passade denna utbildning jättebra. Att det blev just i Lund beror dels på att jag kommer från Skåne, dels på att jag visste att det är ett bra universitet. 

För mig blev det tydligt att jag valt rätt när vi tidigt fick komma ut och träffa läkare och patienter på sjukhusen, och se verkligheten. Jag fick se hur det vi lär oss faktiskt används. Vi ska agera mellanhand, vi ska kunna prata med ingenjörer som gör mjukvara på en detaljerad nivå, men vi ska också kunna se läkarnas och hälsovårdens behov, och utveckla produkter som är anpassade efter båda.

Under utbildningen har vi haft olika projektkurser där vi träffat företag som arbetar mot sjukhusen och utvecklar medicintekniska produkter. Det är jätteroligt att få vara med och känna att man kan bidra till den utvecklingen. 

Du är den första någonsin som tar examen i civilingenjörsprogrammet Medicin och teknik. Berätta om ditt examensarbete? 

Jag gjorde mitt examensarbete på företaget Sectra Imaging IT i Linköping. Jag har tittat på hur PET/CT-tekniken används för cancerbehandling, dels hur den används nu men framförallt vilka andra behov som finns i vården och hur man kan använda den i framtiden. 

Jag utförde en litteraturstudie där jag tittade på vad artiklar och forskning säger om teknikens användningsområden. Därefter jämförde jag det med resultaten från egna intervjuer och svaren på ett frågeformulär som jag skickade ut till personer som arbetar med PET/CT och cancerbehandling. Slutligen tog jag fram en prototyp av ett användargränssnitt för granskning av PET/CT-bilderna, som skulle adressera behov som man kanske inte har behandlat tidigare.

Vad vill du säga till den som funderar på att läsa Medicin och teknik? 

Det är en väldigt rolig utbildning om du gillar medicinsk teknik, att arbeta mot hälsovården och ha nära kontakt med läkare och vårdpersonal. Utbildningen har ett tydligt syfte, det du gör kan komma att rädda liv – vilket är väldigt motiverande. Det är en tvärvetenskaplig och bred utbildning, vilket innebär att du lär dig lite om väldigt mycket.

Vad har du för planer nu när du är klar med utbildningen?

Mitt mål är såklart att jobba med något som har en tydlig koppling till min utbildning. Inom några år hoppas jag på att nå en ledande position, kanske inom projektledning. 

Läs mer om Rebecka och exjobbspremiären här

* PET/CT står för positronemissionstomografi/datortomografi och är tekniker som använder radioaktiva markörer respektive skiktröntgen. Genom PET går det att få tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan, medan CT ger en anatomisk bild i tre dimensioner samt synliggör vissa organ och vävnader.

Frida Börnfors

Med matematik som favoritämne i gymnasiet och ett intresse för människokroppen letade jag efter en utbildning som kunde tillgodose mina önskemål om att fortsätta studera matematik i kombination med en tillämpning inom det medicinska området. Jag föll för BME-programmet då det verkade innehålla en kombination av intressanta kurser inom olika naturvetenskapliga områden.

Efter att ha gått en och en halv termin på programmet är jag supernöjd med mitt val. Introduktionskursen vi läste första terminen gav mersmak och fick mig att inse hur mångsidigt Medicin och Teknik är - det finns så mycket mer medicinsk teknik än vad jag någonsin kunnat föreställa mig innan. Kursen vi har på sjukhuset under vårterminen i ettan är jätterolig eftersom vi får vara ute på olika avdelningar och se hur mycket medicintekniska produkter som används och hur viktiga de faktiskt är. Programmet har redan efter så kort tid väckt ett större intresse för ämnet och en nyfikenhet som gör att jag verkligen ser fram emot att läsa kommande kurser och få lära mig mer om hur allting fungerar.

Sofia Karlén

På gymnasiet tyckte jag mycket om att läsa det naturvetenskapliga programmet. Förutom att jag gillade matte, kände jag ett ungefär lika stort intresse för biologin, kemin och fysiken och tyckte att det skulle vara tråkigt att aldrig mer få läsa någon av dessa ämnen. Samtidigt visste jag inte om jag hade tillräckliga kunskaper i något av dessa ämnen för att enbart fördjupa mig i ett av dem. För mig är det viktigt att Medicin och Teknik är ett tvärvetenskapligt program, med medicinskt fokus, där biologin och kemin från gymnasiet dras åt människokroppens fysiologi och vävnadsinteraktion (t ex hur en protes interagerar med vår kropp), medan fysiken dras åt strålningsfysik (t ex röntgen) och biomekanik samtidigt som nya spännande tekniska kunskaper och introduktion till innovationsteknik erhålles. Allt knyts ihop till slut och nu när jag läst nästan två år på detta program, känner jag att jag hela tiden hittar nya intresseområden och inspiration för vad jag i framtiden skulle vilja arbeta med, valen är många.

Jag tror att Medicin och Teknik är en perfekt väg till en ordentlig civilingenjörsexamen inom ett spännande område där behovet av breda kunskaper inom alla typer av sjukvård och rehabilitering ständigt ökar.

Sofia Lejon

Det bästa med utbildningen Medicin och Teknik är enligt mig den stora variationen av kurser. De klassiska ingenjörsämnena ger en bra bas och de mer specifika medicintekniska kurserna är väldigt intressanta. Det är en bred utbildning och är perfekt för någon som har ett stort intresse för medicin men ändå vill ha en civilingenjörskompetens inom det tekniska området.

Efter de tre första åren väljer man en specialisering inom ett av tre områden: ”biomekanik och rehabilitering”, ”biomedicinsk fysik” eller ”signaler, bilder och e-hälsa”. Under de tre första åren får man möjlighet att testa på dessa områden men det är först under specialiseringen som man verkligen fördjupar sin kunskap. Inom specialiseringen ingår också valfria högskolepoäng som gör att man kan forma sin specialisering till att passa en själv. Tack vare den större friheten av kursval under de två sista åren väljer många att studera en termin eller ett år utomlands. Jag själv gör en utbytestermin på ett universitet i USA och här är Biomedical Engineering den populäraste ingenjörsutbildningen. Det är roligt att se att utbildningen har en hög status även internationellt. 

Min dröm är att kunna gå till jobbet och varje dag och känna att det jag gör är viktigt och förbättrar människors liv. Genom att läsa till civilingenjör i Medicin och Teknik får jag de verktyg som behövs för att kunna utveckla teknik som kan rädda liv och förbättra sjukvården. En annan anledning till att jag har valt att utbilda mig till civilingenjör är att jag har goda möjligheter att få ett stimulerande yrke, där jag hela tiden kan utvecklas och lära mig nya saker.

Lovisa Lundin

Jag har snart gått klart mitt fjärde år på BME och läser nu min specialisering inom Biomekanik och Rehabiliteringsteknik. De första tre åren är kurserna mycket inriktade på att ge studenterna en bred bas att stå på med olika kurser på olika institutioner medan specialiseringarna ger oss möjligheterna att välja det som man intresserar sig för. Jag har läst många projektkurser i min specialisering och tycker det är så lärorikt och utvecklande. Senaste året har jag i kurser tagit fram 3 prototyper och det är verkligen de jag vill jobba med i framtiden och jag känner att jag lär mig saker som kan användas ute i näringslivet. Under tredje året gör alla studenter ett kandidatarbete som är helt inriktat mot den kliniska världen på sjukhuset som avslutas med en tävling där bästa kandidatarbete utses. Tack vare mitt intresse för att jobba i projekt och alla de kunskaper jag fått från de tidigare åren, så vann jag och Sally Wiezell priset. Det gör mig helt klart mer motiverad till att fortsätta jobba med projekt och utveckling av nya innovationer inom medicin och teknik. 

Det märks på företagen och arbetslivet att vi som läser Medicin och Teknik är intressanta. Jag har fått höra så mycket positivt vid jobbansökningar och till sommaren ska jag jobba på Medicinsk Teknik på Lunds universitetssjukhus, någonting som jag aldrig hade haft möjlighet till om det inte vore för att utbildningen är i närhet till sjukhuset och arbetslivet. 

Jag ångrar inte för en sekund att jag valde att läsa Medicin och Teknik på LTH. Det känns snarare sorgligt att jag inte kan plugga här för alltid och att det endast är ett år kvar till examen. Roligare studentstad och studentliv finns inte!

William Rosengren

Jag läser mitt fjärde år och håller på med min specialisering inom signal- och bildbehandling. Det är framförallt två saker med utbildningen som jag tycker är speciellt bra. Det första, som återkommer varje år, är projektarbeten. Att jobba i projekt har lärt mig väldigt mycket om hur jag fungerar tillsammans med andra personer och vad det är som krävs för att driva någonting framåt. På våren i årskurs 3 genomför alla studenter ett kandidatarbete. Jag och en kompis gjorde vårt på en avdelning på SUS där vi fick möjlighet att använda oss av undersökningsutrustning som avdelningen använder sig av dagligen. Genom att få en djupare förståelse för hur vårdpersonalen använder sig av apparaturen och vilka svårigheter som kan finnas kopplad till denna kan man använda informationen för att hjälpa till och skapa morgondagens sjukhusutrustning.

Projekten som jag har gjort via utbildningen ger inte bara en kunskap om vad som finns på marknaden idag utan den ger även en möjlighet till att utveckla min förmåga att presentera och argumentera för någonting som jag skulle vilja satsa på. Det är någonting som jag tror kommer vara mycket användbart senare i livet.

Nu har jag börjat läsa kurser på avancerad nivå och här finns det ett brett utbud att välja på. Då de tre första åren täcker in många områden är det lätt att hitta någonting intressant som man vill fortsätta med. Den specialisering jag läser – signal- och bildbehandling – hade jag ingen aning om inan jag började på LTH. Genom att läsa många olika saker under grundutbildningen har jag fått möjlighet att hitta det som jag tycker är kul. Det tror jag kommer att vara en stor styrka när jag ska söka arbete. Oavsett om man vill forska, jobba direkt med sjukvården eller vara med och utveckla morgondagens produkter finns det stora möjligheter med genomförd utbildningen i Medicin och Teknik.

Molly Rusk

När jag skulle söka in till universitetet var jag först osäker på vad jag ville söka. Jag tyckte om att man på den naturvetenskapliga linjen på gymnasiet fick läsa en blandning av alla naturvetenskapliga ämnen och ville gärna fortsätta med detta. I grund och botten kan man säga att jag valde utbildningen för att jag är intresserad av allt den innebär, i synnerhet den tekniska aspekten.

Medicin och Teknik är ett nytt och spännande program som är framtaget framförallt för att allt fler behövs inom den snabbt växande medicintekniska branschen som kommer spela stor roll i framtiden. Att få vara del av denna fantastiska utveckling lockade mig till att söka BME-programmet.

När jag läste vidare om programmet insåg jag att det finns praktisk delar i utbildningen, vilket är något av det jag uppskattat mest. Redan under första året fick vi studenter bland annat gå med på olika sjukhusavdelningar och se hur allting fungerar, något som var jätteintressant!

Liksom många andra program på LTH finns det goda möjligheter för utlandsstudier. Begreppet Biomedical Engineering är välkänt utomlands vilket gör det lättare att söka jobb där efter man läst färdigt. Jag har bott utomlands och kände att det skulle vara roligt att jobba någon annanstans än i Sverige, varför valet av utbildning blev ännu lättare. Jag är idag väldigt nöjd med mitt beslut att läsa Medicin och Teknik.

Alexander Tallroth

Jag tycker att det bästa med Medicin och Teknik är att man genom programmets fokus på projekt och presentationer blir väl förberedd för arbetslivet, vare sig det gäller arbete på ett företag eller inom forskningsvärlden. Det är jätteroligt att man genom hela utbildningen får smaka på hur det är att arbeta i grupp med produktutveckling och forskning.

Medicin och Teknik är också en internationellt gångbar utbildning, något som blev tydligt när jag läste medicintekniska kurser i Glasgow, Skottland. Världen ligger verkligen för ens fötter när man läser Medicin och Teknik!

Sally Wiezell

Jag går fjärde året nu och läser inriktningen ”Signaler, bilder och E-hälsa”. När jag ser tillbaka på de senaste åren är jag fortfarande så himla glad att jag valde den här utbildningen. Just att den är tvärvetenskaplig och har så mycket variation bland kurserna gör att man inte tröttnar på plugget och varje ny kurs känns spännande. Någonting jag inte visste från början var hur pass projekt- och innovationsinriktad utbildningen är. Hade någon berättat det för mig första året hade jag kanske blivit lite osäker men jag tycker verkligen det har varit så roligt och har insett att man inte måste ha en ”entreprenörssjäl” för att gilla det. I vår kandidatarbeteskurs ”Klinisk Innovation” vann till och med jag och Lovisa Lundin pris för bästa kandidatarbete, det hade jag aldrig trott före jag började utbildningen!

Första terminen i fyran åkte jag på utbyte till Toronto i Kanada vilket var sjukt kul! Det är fantastiskt att alla får den möjligheten och du behöver inte ens ha toppbetyg för att få åka. Jag räknade först min utbytestermin som en ”extra” termin men upptäckte när jag kom hem att jag kunde tillgodoräkna mig alla kurser i min inriktning vilket var väldigt skönt. Dessutom inser man vilka möjligheter för jobb utomlands man kommer få som ”Biomedical Engineer”, inte minst i Nordamerika.

Min dröm är att få utveckla medicinsk teknik för resurssvaga länder som har sämre förutsättningar. Under utbildningens gång har vi fått möjligheten att starta upp en förening med denna inriktning och det var genom den jag och Lovisa hittade vårt kandidatarbete som riktade sig mot just utsatta områden i resurssvaga länder.

Slutligen får man inte glömma hur roligt det är att plugga i Lund, känns plugget lite segt ibland finns det massor av annat att engagera sig i, inte minst nollningen på LTH!