Medicin och Teknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Utbildningen erbjuder tre breda specialiseringar som alla bygger på den vetenskapliga mångfald som finns vid Lunds universitet och den unika kompetens som ett flertal internationellt välkända forskningsgrupper inom medicinsk teknik har.

Biomedicinsk fysik

Ger fördjupade kunskaper i fysik och klinisk kemi. Kurserna förklarar de principer som ligger bakom många medicintekniska metoder i dagens sjukvård. Metoderna kan indelas i fyra huvudgrupper: medicinsk laser, sensorer och miniatyriserade analyssystem, kärnfysik med acceleratorer samt biofysik.

Biomekanik och rehabilitering

Ger kunskaper om hur människokroppen påverkas av t.ex. belastning orsakade av yttre påverkan eller eget arbete och kopplar samman dessa kunskaper med modern protesteknik och rehabilitering.

Signaler, bilder och e-hälsa

Beskriver metoder för behandling och tolkning av signaler och bilder med tillämpningar i såväl diagnostik som terapi. Avancerad informationsteknik kommer i framtiden att få en allt större betydelse då patienten kan erbjudas mycket bättre förutsättningar att fortsätta leva i hemmiljö.