Medicin och Teknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Möt Erik Atterling

För mig som har vuxit upp i närheten av Lund var valet lätt att stanna kvar och plugga här. Valet av utbildning var inte lika självklart då jag är intresserad av i princip all naturvetenskap. En civilingenjörsutbildning är en bra grund att stå på när man ska ut i arbetslivet och Medicin och teknik var den utbildning på LTH som bäst passade in i mina intressen. Min kusin, som numera är utexaminerad från programmet, gav mig dessutom värdefull information om vad utbildningen gick ut på.

Erik Atterling

Vilka förväntningar hade du på utbildningen och har de uppfyllts?

Jag väntade mig att Medicin och teknik skulle vara en tvärvetenskaplig utbildning som skulle innehålla ett nära samspel med vården. Båda dessa förväntningar har visat sig stämma. En höjdpunkt i grundblocket var de studiebesök vi fick göra på olika vårdavdelningar på sjukhuset i Lund. Där fick man även höra från vårdanställda att vår utbildning var uppskattad och behövd, ännu ett kvitto på att man valt rätt utbildning!

Har du varit på utbyte utomlands?

Nej inte än, men jag håller alternativet öppet för de sista två åren. Jag planerar att läsa kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning och därigenom komma till ett spännande företag, kanske i ett annat land. När möjligheten finns att se världen genom sin utbildning tycker jag att definitivt att man ska ta vara på den.

Om du är engagerad i något intressant på fritiden?

Min situation är annorlunda från många andra LTH-studenters, då jag är uppvuxen i Lund och har familj och vänner här. Min fritid spenderar jag genom att umgås med dem och på att idrotta, speciellt basket och fotboll. När schemat tillåter jobbar jag extra som kurir på DHL Express i Malmö. Jag är inte själv involverad i någon studentikos aktivitet, men tycker om den sammanhållning och den avslappnade stämning som råder på LTH.

Vill du ge några tankar och tips på vägen till den som funderar att läsa på LTH?

Tiden på LTH kommer bli några av de bästa åren i ditt liv. Det är lätt att trivas med likasinnade människor i din omgivning i Lund, den bästa staden i Sverige att vara student i.Studierna kräver engagemang och det kan vara bra att repetera matte sommaren innan utbildningen börjar, om man som jag hade ett par års uppehåll mellan gymnasiet och LTH. Jag har också förstått att det är fullt normalt att halvvägs in i utbildningen inte veta exakt vad jag vill göra när jag har tagit examen – det ordnar sig! Med en utbildning i Medicin och teknik är du eftertraktad på arbetsmarknaden och kan hitta en stimulerande sysselsättning som du kommer trivas med. 

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Amina Gojak

Varför LTH, Lund och Medicin och teknik?
Precis som många andra sökte jag efter en utbildning som både garanterar mig en rolig och intressant upplevelse under de år jag studerar och en utbildning som leder till ett jobb som stämmer överens med mina värderingar. Efter att bestämt mig för att en civilingenjörsutbildning känns bäst för mig, som är matematik och teknikintresserad, var valet för Medicin och teknik inte svårt att fatta. Utbildningen verkade mycket lockande ämnesmässigt och syftet att kunna hjälpa människor i behov kändes mer än rätt. Valet föll på LTH eftersom skolan har ett gott rykte vilket för mig innebar goda möjligheter till kvalitativ undervisning.
 

Vilka förväntningar hade du på utbildningen och har de uppfyllts?

Förväntningar var att det skulle bli en intressant utbildning där jag fick läsa många varierande kurser och få en inblick i flera olika områden, både tekniskt och medicinskt. Dessa förväntningar har uppfyllts!

En sak som jag tidigare inte tänkte på men som tidigt blev uppenbart var hur mycket samarbete utbildningen kräver och strävar efter. Samarbetet återfinns i kurserna som vi läser men även på icke-schemalagd tid där många hjälps åt för att klara svåra moment. Det är extremt givande! Tillsammans presterar vi bättre och det är en god förberedelse inför arbetsmarknaden.

Har du några tips till de som vill söka till LTH?

Vad som kan vara bra att tänka på är att få saker gjorda i tid. Detta möjliggör att man hinner lära sig vad som krävs av en i rimlig takt och samtidigt kan man med gott samvete ha tid över för annat som inte är relaterat till utbildningen.

Det är viktigt att hitta en balans mellan studierna och fritiden och i början kommer det att vara rörigt   då man ställs inför mycket nytt. Det kan vara överväldigande, men allt kommer att falla på sin plats ganska snart. Hjälp av flera personer finns tillgänglig, som exempelvis av faddrar, föreläsare, studievägledare och många fler.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Felicia Seemann

Vi är en stor grupp, med många olika yrkesområden representerade. Som en röd tråd genom allas arbete går hjärtat. Alla vinner på det här samarbetet. Jag får kunskap om hjärtats funktioner av läkarna och mitt arbete hjälper dem att analysera hjärtats funktion.

Felicia Seemann

Felicia Seemann har en examen från LTH som civilingenjör i teknisk matematik. Sedan ett par år tillbaka är hon också forskarstuderande i Hjärt-MR-gruppen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Inom MR-tekniken – det vill säga magnetisk resonanstomografi – används magnetfält för att ta medicinska bilder av kroppen.

– Jag extraherar data från bilderna av hjärtat för att sedan applicera dem på matematiska modeller, säger Felicia.

Modellerna simulerar hur ett hjärta beter sig i olika situationer. Det blir en hjälp för läkarna när de ska diagnosticera och bestämma behandling.

– Den senaste tiden har jag på forskat mycket på relationen mellan tryck och volym i hjärtat, och hur man kan studera denna med hjälp av matematiska modeller, vilket är väldigt spännande säger Felicia.

Hon ingår i en arbetsgrupp som består av ett 30-tal läkare, ingenjörer, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och MR-fysiker.

– Vi är en stor grupp, med många olika yrkesområden representerade. Som en röd tråd genom allas arbete går hjärtat. Alla vinner på det här samarbetet. Jag får kunskap om hjärtats funktioner av läkarna och mitt arbete hjälper dem att analysera hjärtats funktion.

– Det är ett kreativt arbete. Ibland känns det lite som att vara en konstnär: Jag tittar på bilder, tolkar dem och letar inspiration.

Kontakten med Hjärt-MR-gruppen fick Felicia Seeman redan när hon skrev sitt examensarbete på LTH.

– Då skrev jag en algoritm som automatiskt detekterar hjärtinfarkter i MR-bilder. Tidigare fick läkarna själva hitta och rita ut kanterna på infarkten i bilderna.

Algoritmen ingår nu i en mjukvara för medicinsk bildanalys som forskargruppen har tagit fram. Den används både av forskare och ute på sjukhus.

– Det är precis så jag vill jobba med matematik. Tillämpat, och med relativt direkta och konkreta resultat av det jag räknar på.

Men det var inte självklart att satsa på en forskarkarriär. Efter examen arbetade Felicia Seeman ett år som teknikkonsult och projektledare i Köpenhamn, men ganska tidigt kände hon att det inte riktigt passade. Hon ångrar ändå inte att hon testade.

– Jag lärde mig mycket om mig själv! Inte minst att det är den tekniska kärnan av något som jag vill jobba med.

Forskarkarriären går vidare och nu förbereder sig Felicia Seeman för att ge sig ut på ett forskarutbyte. Inom kort reser hon till Yale University, i Connecticut, USA. Där ska hon under sex månader delta i en forskargrupp och genomföra ett forskningsprojekt kring hjärtat.

– Jag vill fortsätta att forska och det går att göra både inom akademin och i näringslivet. Just att mitt arbete är direkt kopplat till verklighetens behov gör det väldigt spännande.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen