lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Doktorand Felicia Seemann – En matematisk konstnär

Felicia Seemann har en examen från LTH som civilingenjör i teknisk matematik. Sedan ett par år tillbaka är hon också forskarstuderande i Hjärt-MR-gruppen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Inom MR-tekniken – det vill säga magnetisk resonanstomografi – används magnetfält för att ta medicinska bilder av kroppen.

– Jag extraherar data från bilderna av hjärtat för att sedan applicera dem på matematiska modeller, säger Felicia.

Modellerna simulerar hur ett hjärta beter sig i olika situationer. Det blir en hjälp för läkarna när de ska diagnosticera och bestämma behandling.

– Den senaste tiden har jag på forskat mycket på relationen mellan tryck och volym i hjärtat, och hur man kan studera denna med hjälp av matematiska modeller, vilket är väldigt spännande säger Felicia.

Hon ingår i en arbetsgrupp som består av ett 30-tal läkare, ingenjörer, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och MR-fysiker.

– Vi är en stor grupp, med många olika yrkesområden representerade. Som en röd tråd genom allas arbete går hjärtat. Alla vinner på det här samarbetet. Jag får kunskap om hjärtats funktioner av läkarna och mitt arbete hjälper dem att analysera hjärtats funktion.

– Det är ett kreativt arbete. Ibland känns det lite som att vara en konstnär: Jag tittar på bilder, tolkar dem och letar inspiration.  

Kontakten med Hjärt-MR-gruppen fick Felicia Seeman redan när hon skrev sitt examensarbete på LTH.

– Då skrev jag en algoritm som automatiskt detekterar hjärtinfarkter i MR-bilder. Tidigare fick läkarna själva hitta och rita ut kanterna på infarkten i bilderna.

Algoritmen ingår nu i en mjukvara för medicinsk bildanalys som forskargruppen har tagit fram. Den används både av forskare och ute på sjukhus.

– Det är precis så jag vill jobba med matematik. Tillämpat, och med relativt direkta och konkreta resultat av det jag räknar på.

Men det var inte självklart att satsa på en forskarkarriär. Efter examen arbetade Felicia Seeman ett år som teknikkonsult och projektledare i Köpenhamn, men ganska tidigt kände hon att det inte riktigt passade. Hon ångrar ändå inte att hon testade.

– Jag lärde mig mycket om mig själv! Inte minst att det är den tekniska kärnan av något som jag vill jobba med.

Forskarkarriären går vidare och nu förbereder sig Felicia Seeman för att ge sig ut på ett forskarutbyte. Inom kort reser hon till Yale University, i Connecticut, USA. Där ska hon under sex månader delta i en forskargrupp och genomföra ett forskningsprojekt kring hjärtat.

– Jag vill fortsätta att forska och det går att göra både inom akademin och i näringslivet. Just att mitt arbete är direkt kopplat till verklighetens behov gör det väldigt spännande.