lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Som civilingenjör i Medicin och teknik kommer din kompetens att vara starkt efterfrågad inom såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård.

En viktig anledning till programmet Medicin och Teknik startades år 2011 var att industrin starkt efterfrågar civilingenjörer med god kunskap om hur människokroppen fungerar och god kunskap om de synnerligen speciella krav som ställs vid utveckling av medicintekniska produkter.

Sverige har en internationellt framträdande position inom medicinsk teknik tack vare många framgångsrika företag som ofta byggt upp sin verksamhet kring svenska innovationer. Företagens verksamhet spänner över ett brett område där exempelvis bildanalys, bioteknologi, informationsteknik, rehabilitering, sensorteknik och terapeutisk teknik omfattas.

Som civilingenjör i Medicin och Teknik har du etablerat ett tvärvetenskapligt synsätt som gör dig speciellt attraktiv på arbetsmarknaden. Att jobba i framtidens medicintekniska industri kan betyda en anställning på ett nystartat innovationsföretag likafullt som på ett etablerat storföretag. I båda fallen kan produktutveckling, klinisk prövning eller frågor kring säkerhet och riskanalys vara utmaningen. Du kan jobba som sjukhusingenjör och ansvara för medicinteknisk utrustning, där aspekter som inköp, användning och infrastruktur ingår. 

Du kan också välja att fördjupa dina kunskaper genom att forska. Med tanke på att din utbildning är internationellt väletablerad, under benämningen ”biomedical engineering”, kan forskning bedrivas vid ett utländskt universitet likaväl som vid ett svenskt.

Vad tycker branschen om utbildningen?

Andreas Andersson, AppInMed

Efter att ha tränat och tävlat i både simning och triathlon under större delen av mitt liv har jag en förkärlek för allt som har med hälsa att göra. Likaså har matematiken alltid fascinerat mig, så när jag skulle välja utbildning efter gymnasiet var valet inte svårt utan jag sökte och kom in på Teknisk matematik vid LTH. Denna utbildning ville jag väldigt gärna kombinera med hälsa, och därför kollade jag tidigt kollade upp och valde en specialisering som handlade om biologisk och medicinsk modellering. Mitt examensarbete handlade om att identifiera virvlar i blodflödet, och genomfördes på avdelningen för klinisk fysiologi vid universitetssjukhuset i Lund.

Utan tvekan hade jag idag hamnat på Medicin och Teknik med specialisering mot "Signaler, bilder och e-hälsa" om detta program hade funnits när jag valde utbildning.

Idag jobbar jag och är delägare i AppInMed, som är ett utvecklingsbolag på Ideon Innovation med målet att främja hälsa och medicin genom teknik, framförallt vad gäller mobila lösningar. Idag består vi av civilingenjörer från LTH inom matematik, fysik och data, samt praktiserande läkare och professorer. Kombinationen av olika erfarenheter, åldrar och kompetenser är väldigt spännande och lärorik del av vardagen.

Malin Hollmark, projektledare, Centrum för teknik i medicin, KI-KTH-SLL

Om det hade funnits ett program i Medicin och Teknik när jag gick på högskolan hade jag inte tvekat att välja det. En sådan utbildning möjliggör arbete inom det tvärvetenskapliga fält som kombinationen medicin och teknik utgör och som har allt det som lockar mig som ingenjör, fysiker och medicinskt intresserad: allt från teknisk problemlösning till ökad förståelse om människans fysiologi.

Att dessutom få arbeta för bättre och längre liv för sjuka människor är ett stort privilegium. Själv har jag efter mitt doktorandarbete inom medicinsk fysik hunnit forska inom industrin, vilket var mycket intressant och omväxlande. Nu arbetar jag som projektledare på CTMH, som är en centrumbildning med KTH, KI och Stockholms Läns Landsting som huvudmän och som arbetar för att främja medicinteknisk utveckling och klinisk innovation i främst Stockholmsregionen, men även nationellt. Vi arbetar behovsdrivet, d.v.s. vi identifierar behov i sjukvården som vi sedan förmedlar till industri och forskning - en slags matchmaking. Detta kräver förståelse för, och insikt i, problematiken hos samtliga parter i trippelhelix (industri-akademi-sjukvård) samt kunskap inom den integrerade och komplexa disciplin som medicinteknik utgör. Vi arbetar även för att påverka och informera beslutsfattare och finansiärer om det enorma styrkeområde som medicinteknik utgör. Allt för att i slutändan förbättra för både patienter och vårdgivare, vilket är otroligt givande och utvecklande!

Den medicintekniska industrin - fakta

Försäljningen för den europeiska industrin uppgick 2009 till ca 1 biljard, motsvarande ca 30% av den globala marknaden.

Den europeiska industrin växer med mer än 5% om året.

8% av försäljningen investeras i forskning, vilket gör medicinsk teknik till ett av de mest forskningsintensiva områdena.

22 500 medicintekniska företag finns i Europa, av vilka 80% är små och medelstora (dvs. <250 anställda).

Det finns 500 000 olika medicintekniska produkter, alltifrån sprutor och bandage till ortopediska implantat och intelligenta pacemakers.

Teknologiförbättringar sker i hög takt: en produkt ersätts med en förbättrad version inom 18-24 månader efter dess introduktion.

År 2009 lämnade den medicintekniska industrin i Europa in fler patentansökningar är någon annan sektor (16 500).

Under perioden 2000 till 2008 bidrog medicinsk teknik till att förkorta sjukhusvistelser med 13%, och ledde därmed till betydande besparingar.

Det finns 15-20 000 jobb inom den svenska medicintekniska industrin.

Källor: Eucomed; VINNOVA; Swedish Medtech. 2012