lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Arbetsmarknad

Som civilingenjör i Medicin och teknik kommer din kompetens att vara starkt efterfrågad inom såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård.

En viktig anledning till programmet Medicin och Teknik startades år 2011 var att industrin starkt efterfrågar civilingenjörer med god kunskap om hur människokroppen fungerar och god kunskap om de synnerligen speciella krav som ställs vid utveckling av medicintekniska produkter.

Sverige har en internationellt framträdande position inom medicinsk teknik tack vare många framgångsrika företag som ofta byggt upp sin verksamhet kring svenska innovationer. Företagens verksamhet spänner över ett brett område där exempelvis bildanalys, bioteknologi, informationsteknik, rehabilitering, sensorteknik och terapeutisk teknik omfattas.

Som civilingenjör i Medicin och Teknik har du etablerat ett tvärvetenskapligt synsätt som gör dig speciellt attraktiv på arbetsmarknaden. Att jobba i framtidens medicintekniska industri kan betyda en anställning på ett nystartat innovationsföretag likafullt som på ett etablerat storföretag. I båda fallen kan produktutveckling, klinisk prövning eller frågor kring säkerhet och riskanalys vara utmaningen. Du kan jobba som sjukhusingenjör och ansvara för medicinteknisk utrustning, där aspekter som inköp, användning och infrastruktur ingår. 

Du kan också välja att fördjupa dina kunskaper genom att forska. Med tanke på att din utbildning är internationellt väletablerad, under benämningen ”biomedical engineering”, kan forskning bedrivas vid ett utländskt universitet likaväl som vid ett svenskt.