lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Specialiseringar

Ett civilingenjörs- eller arkitektprogram på LTH är sammanhållna 5-åriga utbildningar som består av ett 3-årigt basblock och ett 2-årigt fördjupande block. I det fördjupande blocket ryms både en specialisering, några helt valfria kurser, och som kronan på verket, ett examensarbete. Eftersom en civilingenjörsexamen och arkitektexamen vid LTH motsvarar en mastersexamen, kallas ibland specialiseringarna inom utbildningarna för "masterspecialiseringar." Inom den specialisering som du väljer efter årskurs 3 fördjupar du dina kunskaper på ett område som du antingen upptäckt under de första åren på LTH eller har ett brinnande intresse för redan när du söker dig till oss.

Har du läst vid annat lärosäte och vill läsa någon av specialiseringarna söker du senare del av program. En individuell bedömning görs av din behörighet till specialiseringen.

Alla specialiseringar har en stark forskningsanknytning och du närmar dig ofta forskningsfronten inom olika områden där LTH har framstående forskningsgrupper.  Många av specialiseringarna har också starka näringslivskontakter och examensarbetet, som väljs inom ett ämnesområde där du har fördjupning, utförs ofta i samarbete med ett företag.     

Specialiseringar inom civilingenjörsprogrammen på LTH

Bioteknik

 • Bioprocessteknik
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Molekylär bioteknik

Kemiteknik

 • Material
 • Processdesign
 • Läkemedel

Maskinteknik

 • Beräkningsmekanik
 • Energiteknik 
 • Fordon 
 • Logistik och produktionsekonomi 
 • Mekatronik 
 • Produktion 
 • Produktutveckling