lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Anton Sedin

Elisabeth Hansson

Efter gymnasiet ville jag söka mig vidare mot en bra utbildning inom något tekniskt område. Jag fick även att utbildningen var bred och att man som civilingenjör kan arbeta med i princip vad som helst.

Något av det bästa med LTH är den goda sammanhållningen som finns inom de olika programmen. Redan från början med nollningsveckorna byggs en stark gemenskap upp, som sedan finns kvar de kommande fem åren. Även mellan de olika programmen finns det en god sammanhållning, även om det under nollningen mest syns i form som vänskaplig rivalitet.

På LTH finns det många möjligheter till engagemang och aktiviteter både inom den egna sektionen, Teknologkåren eller fristående föreningar och nationer. Att engagera sig under studietiden är något som för mig varit självklart då det är väldigt roligt, socialt och har gett mig många nya vänner. Maskinteknik är en väldigt bred och etablerad utbildning. Kursupplägget är väl genomtänkt och förändringar i kursutbudet sker kontinuerligt allt eftersom ny teknik etablerar sig inom de olika ämnesområdena. De många olika masterinriktningarna som finns för Maskinteknik gör dessutom att de flesta hittar en inriktning som passar dem.

Therese Råvik

På LTH är stämningen bra. Här passar alla in och många hjälps åt. Jag har aldrig känt någon konkurrens bland studenterna, utan var och en får ha sin egen ambitionsnivå. Det faktum att LTH ligger i Lund möjliggör ett genuint studentliv, med möjligheter till många olika aktiviteter.

Jag har alltid varit intresserad av hur saker och ting fungerar och tycker att naturvetenskap och teknik är roligt. Mitt val av utbildning tyckte jag var lite skrämmande i början men ville bevisa för mig själv att jag kunde klara av en krävande utbildning. Det som är riktigt bra med maskinteknik är att det går att välja olika ämnen som man kan fördjupa sig inom. Det finns också möjlighet att välja mindre tekniska inriktningar med inslag av ekonomi och organisation. Dessutom är jag övertygad om att utbildningen kan leda till en mängd intressanta och välbetalda jobb.

Emma Lörd

Det finns massor av bra saker med att plugga både i Lund och på LTH. Studentlivet i Lund gör att man lätt träffar nya människor och det finns mycket att engagera sig i på sin fritid.

Även på LTH finns det mycket att engagera sig inom och man får snabbt nya kompisar under nollningen, som man sedan kan plugga och ha kul ihop med. Man har också stora möjligheter att studera utomlands vilket jag gjorde under ett år i Vancouver, Kanada. Ett riktigt kul år med en massa nya upplevelser.

Det som är det bästa med maskinteknik är att det är en utbildning med väldigt bred grund och att man sedan kan välja om man vill fortsätta att ha en bred utbildning eller verkligen vill specialisera sig på något mindre.

Jag valde att läsa till civilingenjör för att jag alltid varit tekniskt intresserad och visste att det är en utbildning som ger många möjligheter. 

Ida Wessman

Det bästa med LTH är att man som student har möjlighet att påverka sin utbildning. Lunds Teknologkår arbetar för att förbättra studiemiljöer och kurser. Här finns också duktiga och engagerade lärare som månar om studenternas bästa. 

Maskinteknikprogrammet ger mig kunskaper och en stark grund att stå på när jag kommer ut i arbetslivet. Det finns bra utbud av kurser och specialiseringar inom programmet. Det finns också bra möjligheter att läsa en del av utbildningen utomlands då det finns många avtal med universitet i andra länder.

Civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik är en bred och omfattande utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Det finns många arbetsgivare och många olika områden att arbeta inom när man har tagit sin examen.