lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Anton Sedin

Elisabeth Hansson

Efter gymnasiet ville jag söka mig vidare mot en bra utbildning inom något tekniskt område. Jag fick även att utbildningen var bred och att man som civilingenjör kan arbeta med i princip vad som helst.

Något av det bästa med LTH är den goda sammanhållningen som finns inom de olika programmen. Redan från början med nollningsveckorna byggs en stark gemenskap upp, som sedan finns kvar de kommande fem åren. Även mellan de olika programmen finns det en god sammanhållning, även om det under nollningen mest syns i form som vänskaplig rivalitet.

På LTH finns det många möjligheter till engagemang och aktiviteter både inom den egna sektionen, Teknologkåren eller fristående föreningar och nationer. Att engagera sig under studietiden är något som för mig varit självklart då det är väldigt roligt, socialt och har gett mig många nya vänner. Maskinteknik är en väldigt bred och etablerad utbildning. Kursupplägget är väl genomtänkt och förändringar i kursutbudet sker kontinuerligt allt eftersom ny teknik etablerar sig inom de olika ämnesområdena. De många olika masterinriktningarna som finns för Maskinteknik gör dessutom att de flesta hittar en inriktning som passar dem.