Maskinteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Möt Anton Sedin

Det var det program jag fick varmast rekommenderat av mina kompisar som redan pluggade i Lund.

Anton Sedin
Titta och lyssna på hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Elisabeth Hansson

Något av det bästa med LTH är den goda sammanhållningen som finns inom de olika programmen.

Elisabeth Hansson

Efter gymnasiet ville jag söka mig vidare mot en bra utbildning inom något tekniskt område. Jag fick även att utbildningen var bred och att man som civilingenjör kan arbeta med i princip vad som helst.

Något av det bästa med LTH är den goda sammanhållningen som finns inom de olika programmen. Redan från början med nollningsveckorna byggs en stark gemenskap upp, som sedan finns kvar de kommande fem åren. Även mellan de olika programmen finns det en god sammanhållning, även om det under nollningen mest syns i form som vänskaplig rivalitet.

På LTH finns det många möjligheter till engagemang och aktiviteter både inom den egna sektionen, Teknologkåren eller fristående föreningar och nationer. Att engagera sig under studietiden är något som för mig varit självklart då det är väldigt roligt, socialt och har gett mig många nya vänner. Maskinteknik är en väldigt bred och etablerad utbildning. Kursupplägget är väl genomtänkt och förändringar i kursutbudet sker kontinuerligt allt eftersom ny teknik etablerar sig inom de olika ämnesområdena. De många olika masterinriktningarna som finns för Maskinteknik gör dessutom att de flesta hittar en inriktning som passar dem.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Daniel Erkander, Supply Chain Engineer, Tetra Pak

Lund lockade inte bara för studier utan även för det rika studentlivet.

Daniel Erkander

Att jag ville bli ingenjör var något jag visste redan i tidig ålder. Lund lockade inte bara för studier utan även för det rika studentlivet. När jag idag ser tillbaka på tiden vid LTH tänker jag alltid på den gemenskap som fanns och alla fantastiska minnen från studietiden. Utbildningen i maskinteknik gav en bred bas att stå på samtidigt som jag fick möjlighet att specialisera mig inom produktionssystem och produktionsledning. Det passade mig perfekt. Fjärde året på utbildningen valde jag att läsa i Hongkong via universitetets utbytesprogram. Att läsa utomlands är inte bara en värdefull upplevelse som gör dig unik utan den öppnar även dörrar i arbetslivet som annars skulle varit stängda.

I min nuvarande roll på Tetra Pak jobbar jag i ett globalt team som ansvarar för leveranser av distributionsmaskiner. Maskinerna används för olika sorters logistiklösningar som våra kunder kan tänkas behöva. Mina arbetsuppgifter består bl.a. i att driva förbättringsaktiviteter tillsammans med leverantörerna för att öka leveranssäkerheten, korta ledtider och få en ökad flexibilitet i vår supply chain. Karaktären av arbetet gör att jag har mycket nytta av de kunskaper i problemlösningen som utbildningen gett mig. Den internationellt präglande miljön där jag dagligen är i kontakt med kollegor från olika kulturer är också mycket givande.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen