lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Maskiningenjörens breda kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. 

Ryggraden i Sveriges näringsliv består av de klassiska maskintekniska basindustrierna: verkstad, bil, papper, stål och energi. Inom dessa områden är arbetsmarknaden för civilingenjörer god. Du kan arbeta i små och stora företag med till exempel konstruktion, produktion eller utveckling av produkter och tjänster.

Många av Sveriges största exportföretag har civilingenjörer som ledare. Du har stora möjligheter att välja din egen karriärväg och att kunna ligga i utvecklingens frontlinje.

En karriär inom forskning är också öppen för dig.

Vad gör före detta studenter idag?

Daniel Erkander, Supply Chain Engineer, Tetra Pak

Att jag ville bli ingenjör var något jag visste redan i tidig ålder. Lund lockade inte bara för studier utan även för det rika studentlivet. När jag idag ser tillbaka på tiden vid LTH tänker jag alltid på den gemenskap som fanns och alla fantastiska minnen från studietiden. Utbildningen i maskinteknik gav en bred bas att stå på samtidigt som jag fick möjlighet att specialisera mig inom produktionssystem och produktionsledning. Det passade mig perfekt. Fjärde året på utbildningen valde jag att läsa i Hongkong via universitetets utbytesprogram. Att läsa utomlands är inte bara en värdefull upplevelse som gör dig unik utan den öppnar även dörrar i arbetslivet som annars skulle varit stängda.

I min nuvarande roll på Tetra Pak jobbar jag i ett globalt team som ansvarar för leveranser av distributionsmaskiner. Maskinerna används för olika sorters logistiklösningar som våra kunder kan tänkas behöva. Mina arbetsuppgifter består bl.a. i att driva förbättringsaktiviteter tillsammans med leverantörerna för att öka leveranssäkerheten, korta ledtider och få en ökad flexibilitet i vår supply chain. Karaktären av arbetet gör att jag har mycket nytta av de kunskaper i problemlösningen som utbildningen gett mig. Den internationellt präglande miljön där jag dagligen är i kontakt med kollegor från olika kulturer är också mycket givande.

Sofia Sjöberg, Manager Supplier Quality Assurance Tetra Pak, Italien

Det bästa med maskinteknik var inte den faktiska tekniska kunskapen som jag naturligtvis fick mycket av, utan flera andra delar såsom nära vänner, självinsikt samt förmåga att analysera och lösa problem. Efter 2,5 år valde jag att söka Technology Management-avslutningen som kombinerar teknik med mjukare delar som företagsstrategi och ledarskap. Avslutningen gav mig en stabil grund till den chefsroll som jag idag har i en stor organisation.

Idag arbetar jag som Manager, Supplier Quality Assurance på Tetra Pak. I denna roll är jag stationerad i Modena, Italien och kommer att vara kvar här i ytterligare knappt ett år. Mitt team har till uppgift att analysera inkommande kundreklamationer, lösa kvalitetsproblem tillsammans med leverantörerna samt implementera och följa upp lösningarna. Jag ansvarar för att vi på ett effektivt sätt löser de problem som våra kunder möter samt att vi proaktivt förhindrar att nya problem uppstår. En stor del av mitt arbete innebär också utveckling av det arbete vi utför tillsammans med andra funktioner inom Tetra Pak samt vidareutveckling av individerna i teamet.

Carl A. Bergström, project manager, Essiq

Kunskapsmässigt har utbildningen gett mig en otroligt bra grund inom området maskinteknik. Valet av inriktning hamnade naturligt på energiteknik då det både är intressant och högt aktuellt för framtiden. I min mening är utbildningen som en verktygslåda, där man under studietiden samlar på sig ett gäng olika verktyg. Vissa verktyg får man användning av mer frekvent i sitt arbete medan andra blir kvar i verktygslådan och behövs dammas av någon gång ibland. Det viktigaste jag lärt mig är tillvägagångssättet vid problemlösning och att just kunna bygga vidare med hjälp av de verktyg jag har samlat på mig.

Nu arbetar jag som project manager på Essiq i Göteborg. Essiq är ett ungt konsultföretag som har visionen att vara Sveriges bästa arbetsplats för ingenjörer. I rollen som konsult varierar arbetsuppgifterna mellan uppdrag hos olika kunder. Därför är det viktigt att alltid vara professionell i bemötandet och att vara öppen samt nytänkande i sitt arbetssätt. Senaste konsultuppdraget var att planera, följa upp och harmonisera implementationen av tekniska funktioner i kommande bilmodeller.

Baris Arslan, konsult Scandpower, Texas USA

Jag har läst maskinteknik vid LTH med inriktning mot värme- och kraftteknik (nu: Energivetenskaper). Generellt sätt tyckte jag att utbildningen var bra. Jag tyckte speciellt mycket om det stora kursutbudet och den valfriheten man hade. Jag avslutade mina studier med ett examensarbete på Carl Bro (nu Grontmij).

Idag jobbar jag som konsult hos Scandpower Inc.i Houston, Texas. Scandpower är ett av Europas största konsultföretag på området risk- och säkerhetsanalys inom energiindustrin. Innan jag flyttade till USA har jag jobbat med många olika projekt för våra kunder i Sverige, Norge och USA.

Karin Blennow, produktutvecklare IKEA

Efter utbildningen började jag jobba på IKEA som produktutvecklare. Jobbet innebär att jag är affärsansvarig för en del av sortimentet world wide, dvs jag ser till att det som inte säljer tas ut och att rätt saker kommer in.

Under själva nyutvecklingen jobbar jag antingen med designers eller direkt med leverantörerna och till min hjälp har jag inköpare, logistiker och flera tekniker. Med IKEA har jag även fått chansen att jobba med inredning på varuhusen i Moskva, Ryssland.

Utbildningen på LTH var ibland tung, men efter examen har jag ofta reflekterat över hur mycket jag har haft användning för. Jag har haft störst nytta av problemlösningsförmågan som jag övade upp under åren vid LTH - förmågan att inhämta ett större komplext problem och sedan snabbt bena upp och lösa det. Med den färdigheten och lite sunt förnuft kommer man långt och kan applicera detta på flera olika företag och områden!

Thomas Ovesson, inköpschef Haldex Hydraulics

Jag valde maskinteknik för att jag gillar att meka och dona och har alltid varit mycket tekniskt intresserad. Jag tyckte att de flesta kurserna på maskin var intressanta och lärorika.

Efter 4,5 års studier fick jag anställning som konstruktör på Haldex Hydraulics i Skånes Fagerhult. Vi tillverkar hydraulaggregat till bland annat entreprenadmaskiner, truckar och bakgavellyftar. Efter tre år som konstruktör fick jag erbjudande om att bli 6 Sigma Black Belt. Som Black Belt arbetar du mycket med statistik och kvalitet och det är jättekul. Efter Black Belt jobbet började jag jobba med inköp och idag arbetar som inköpschef.

Maskinteknik är en bred utbildning och det har jag haft mycket nytta av.

En civilingenjör är duktig på att snabbt lära sig något för att sedan använda kunskaperna för att lösa problem – oavsett var de finns!

Johan Kaijser, konsult The Swedish-American Chamber of Comerce, New York USA

Jag jobbar på handelskammaren i New York (The Swedish-American Chamber of Commerce). Jag är konsult på Handelskammarens Business Services avdelning vilket innebär att jag assisterar små och medelstora svenska företag som vill in på den amerikanska marknaden. Det omfattar t. ex. att sätta upp ett filialkontor, hantera import- och exportrestriktioner, ge råd om visum, söka kunder, partners och leverantörer.