lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik är en utbildning med bred bas och stora valmöjligheter. Här förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö.

Du får en efterfrågad kompetens inom en mängd branscher som t ex design, produktutveckling, dimensionering, tillverkning, energiomvandling och energianvändning samt distribution och återvinning.

Utbildningen erbjuder en bred bas som ger dig möjlighet att välja mellan ett antal specialiseringar inom olika områden. Som civilingenjör i Maskinteknik kan du bli både specialist och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut. Maskiningenjörens breda kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Maskinteknikprogrammet förser industrin med kvalificerade civilingenjörer som kan delta i den utveckling som behövs för att bedriva en framgångsrik produktframtagning i konkurrens med omvärlden.

Samhällsekonomin bygger på ett kontinuerligt utbyte av varor och tjänster. Framtagningsprocessen av produkter har en central roll, både inom den varuproducerande sektorn och inom tjänstesektorn. Eftersom konkurrensen om både råvaror och energikällor hårdnar krävs en utveckling mot effektivare produktion, effektivare utnyttjande av befintliga resurser och energikällor samt anpassning av befintliga produkter och system till nya material och nya energikällor. Därför behövs kompetens kopplad till produktframtagning inom en mängd branscher (till exempel design, produktutveckling, dimensionering, tillverkning, energiomvandling och energianvändning samt distribution och återvinning).

Utbildningen ger breda baskunskaper, och även en särskild specialisering. Den präglas av en stark industrianknytning. Programmet möter studenten på ett sätt som uppmuntrar sammanhållning, identitet, ämnesintegration, meningsfullt lärande och en öppen dialog. 

Utbildningen i maskinteknik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som:

  • bedriver framgångsrik produktframtagning och teknikutveckling i konkurrens med omvärlden
  • deltar i forsknings- och utvecklingsverksamhet inom produktframtagningsprocessen
  • utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvecklar teknik för säker och miljövänlig energiförsörjning och energiomvandling

Framtiden

Maskiningenjörens breda kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. 

Ryggraden i Sveriges näringsliv består av de klassiska maskintekniska basindustrierna: verkstad, bil, papper, stål och energi. Inom dessa områden är arbetsmarknaden för civilingenjörer god. Du kan arbeta i små och stora företag med till exempel konstruktion, produktion eller utveckling av produkter och tjänster.

Många av Sveriges största exportföretag har civilingenjörer som ledare. Du har stora möjligheter att välja din egen karriärväg och att kunna ligga i utvecklingens frontlinje.

En karriär inom forskning är också öppen för dig.

Kurser och upplägg

Drygt första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den specialisering du sedan väljer ger dig en suverän utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom ett maskintekniskt specialområde, kompletterade med valfria kurser.

Utbildningen i maskinteknik fokuserar på ett ansvarsfullt lärande. De olika ämnena följer och kompletterar varandra på ett logiskt sätt för att ge både bredd och djup.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Examensbenämning

Civilingenjör i Maskinteknik

Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår