lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Anna Röhsman, Kanada

Jag var ute efter en bra utbildning kombinerat med ett aktivt socialt liv. Teknisk Design i Lund passade mig väldigt bra eftersom jag alltid har varit tekniskt lagd men även haft ett stort intresse för trender, design och produktframtagning. Syftet med Teknisk Design är att skapa ingenjörer redo för att agera i tvärfunktionella roller mellan design- och teknikavdelningar. Det passade mig perfekt. Sedan att Lund har 40 000 studenter som är aktiva i olika föreningar och organisationer gjorde inte valet svårare.

Jag gick en av utbildningens första omgångar, vilket gjorde valmöjligheterna begränsade inom programmet. Idag är det annorlunda, vilket är jättebra. Jag valde att läsa fler kurser inom mina intresseområden, såsom fler 3D-CAD kurser och industridesignkurser utanför programmet och detta fungerade bra. Jag läste även på Politecnico di Milano ett halvår för att fördjupa utbildningen.

Efter två år arbetande som teknikkonsult i Stockholm efter examen flyttade jag till Vancouver i Kanada. Här njuter jag av det otroliga utbud av närliggande friluftsliv och utomhusaktiviteter som området erbjuder. Jag söker även jobb inom produktutveckling och koordinerande roller på de outdoor- och retailföretag som har sina huvudkontor här.