lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Som färdig civilingenjör inom Maskinteknik med teknisk design kommer du att kunna välja mellan en rad olika spännande arbeten inom olika branscher, i Sverige och utomlands.

Du kan arbeta som bland annat produktchef, projektledare, produktutvecklare, designer eller varför inte starta ditt eget företag runt en produktidé.

Vad jobbar före detta studenter med idag?

Anna Röhsman, Kanada

Jag var ute efter en bra utbildning kombinerat med ett aktivt socialt liv. Teknisk Design i Lund passade mig väldigt bra eftersom jag alltid har varit tekniskt lagd men även haft ett stort intresse för trender, design och produktframtagning. Syftet med Teknisk Design är att skapa ingenjörer redo för att agera i tvärfunktionella roller mellan design- och teknikavdelningar. Det passade mig perfekt. Sedan att Lund har 40 000 studenter som är aktiva i olika föreningar och organisationer gjorde inte valet svårare.

Jag gick en av utbildningens första omgångar, vilket gjorde valmöjligheterna begränsade inom programmet. Idag är det annorlunda, vilket är jättebra. Jag valde att läsa fler kurser inom mina intresseområden, såsom fler 3D-CAD kurser och industridesignkurser utanför programmet och detta fungerade bra. Jag läste även på Politecnico di Milano ett halvår för att fördjupa utbildningen.

Efter två år arbetande som teknikkonsult i Stockholm efter examen flyttade jag till Vancouver i Kanada. Här njuter jag av det otroliga utbud av närliggande friluftsliv och utomhusaktiviteter som området erbjuder. Jag söker även jobb inom produktutveckling och koordinerande roller på de outdoor- och retailföretag som har sina huvudkontor här.

Anders Arnqvist, interaktionsdesigner, Interaktionsbyrån AB

Utbildningen blandar mycket av det som intresserar mig både av formgivning och bakomliggande teknik, att bättre förstå uppkomsten av produkter och hur de ska kommunicera till användaren. Beläget mitt emellan arkitektur och Industridesign är de bästa av förutsättningar för ett nära samarbete i yrkeslivet. Och ser man till var jag befinner mig idag stämmer det rätt bra.

Jag jobbar som interaktionsdesigner för Interaktionsbyrån i Göteborg. Vi jobbar huvudsakligen med design och utveckling av användargränssnitt med fokus på upplevelsen. På interaktionsbyrån handlar mycket om smart teknik och produkter som lämnar avtryck hos användaren. Vårt arbete är ofta på strategisk nivå vilket innebär att vi kan komma in redan under produktplaneringen. I Göteborg finns många stora kunder och branschen är het för den som kan och vill.

Axel Nordin, doktorand, LTH

Första åren på Teknisk design bestod av programmet Maskinteknik, vilket jag tyckte gav en bra grund till att förstå hur produkter konstrueras, tillverkas, och fungerar i teorin, och övade kanske framför allt upp ens förmåga till att sätta sig in i nya problem och lösa dem. De sista åren fick vi större inblick i hur industridesignarbetet går till, och fick själva ta oss an produktutvecklingsprojekt, där allt vi  tidigare lärt oss kom till användning. På det hela taget fick vi en helhetsbild av produktutvecklingsarbetet som är svår att få i andra mer specialiserade utbildningar.

Just nu står jag med ena foten i industrin och andra i akademin. Jag har arbetat med två  forskningsprojekt, och ska börja doktorera till hösten kring hur konsumentprodukter kan skräddarsys utifrån kundens behov, och hur former från naturen och matematiken kan inkorporeras inom industridesign. På sidan av detta jobbar jag tillsammans med en industridesigner och ett nystartat  designföretag med att kommersialisera resultaten från forskningen. Jag arbetar med att ta fram  koncept i olika datorbaserade designverktyg, med att utvärdera olika lösningars funktion, t ex deras hållfasthet och värmeledningsförmåga, och med att förbereda produkterna för produktion.

Anna Papee, Development Engineer, Sony Ericsson

Jag hade en tanke om att jag ville bli produktutvecklare av något slag och så besökte jag ”flickor på teknis” och fick då ännu mer upp ögonen för Maskinteknik.

Utbildning tyckte jag var bra med mycket teori i botten som en bra grund att stå på och sedan toppat med designämnena som var lite mer kreativa. Mixen passade mig perfekt!

Idag arbetar jag som produktutvecklare på Sony Ericsson där jag jobbar med kosmetik dvs. lacker och andra ytbehandlingar på telefonen där jag fungerar som koordinator för kosmetiken för att uppfylla designers önskemål samtidigt som det ska fungera rent mekaniskt. Till mina arbetsuppgifter hör även konstruktion av olika mobiltelefondelar. Vilka delar man får ansvara för kan variera från projekt till projekt så det blir en bra omväxling på det dagliga arbetet. Mycket av produktionen och leverantörerna finns i Kina vilket innebär daglig kontakt med andra kulturer samt resor till olika platser i Asien.

Anna Selarp, konstruktör, Sony Ericsson

Maskinteknik med teknisk design är en utmärkt blandning av teknik och design då man står med ett stort ben inom Maskinteknik och ett lite mindre ben inom Industridesign. Utbildningen är för dem som vill ha mer teknikkunskap än industridesignern eller den som vill vara maskiningenjör med kunskap och förståelse inom design.

Idag jobbar jag på Sony Ericsson i Lund som konstruktör. Som konstruktör har man ansvar för några olika delar i telefonen och får konstruera dem, se till att verktygen blir godkända och följa upp detaljerna så att inga problem uppstår. Man har ganska ofta kontakt med ansvariga designers.

Mitt arbete är väldigt inspirerande och det är kul att få jobba med produkter som man själv tycker om. Många företag har en bristande kommunikation mellan design- och teknikavdelningar vilket en civilingenjör i Maskinteknik med teknisk design kan underlätta med vår förståelse. Vilken sida man själv väljer i slutänden är av mindre betydelse.