lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 120 hp

Nystart HT 2015!

Antagning till Livsmedelsteknisk högskoleutbildning återupptas inför höstterminen 2015 med antagning vartannat år. Studieorten förläggs till Lund.

Ökat fokus på matens betydelse för vår hälsa gör att det finns ett stort framtida behov av människor med bred livsmedelsutbildning.

På LTH kan vi erbjuda en tvåårig livsmedelsteknisk högskoleutbildning på 120 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som arbetat med livsmedelshantering i minst 2 år.

Samhället behöver personer med stort kunnande om mat och livsmedel. Du som redan jobbar någonstans i livsmedelskedjan har här möjligheter att utvecklas och förbättra din arbetssituation, samtidigt som du kan bidra till utveckling och förbättring av framtidens mat.

Med livsmedelsteknisk högskoleutbildning kan du bygga på dina tidigare livsmedelserfarenheter med en teoretisk utbildning.

Med en teoretisk utbildning får du möjligheter att söka kvalificerade jobb inom hela livsmedelssektorn. Du har möjligheter att få ett jobb med bättre arbetstider och en högre lön och får kunskaper inom livsmedelssäkerhet, näring och hälsa, produktframställning, livsmedelsegenskaper, med mera.

Du får även kunskap om vad som påverkar matens kvalitet under hela kedjan från råvara till slutlig produkt.

Utbildningen omfattar fyra terminer, 120 hp, och riktar sig till dig som arbetat med livsmedelshantering inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik eller storhushåll- och restaurangsektorn i minst 2 år. Utbildningen präglas av förankringen i studenternas yrkesmässiga erfarenhet av arbete med livsmedel. De teoretiska studierna varvas med laborationer, studiebesök och projektarbeten. Vissa projekt görs i samarbete med företag. Kurser som ingår i utbildningen är t ex livsmedelskemi, mikrobiologi, näringslära, animaliska livsmedel, vegetabiliska livsmedel, produktutveckling, livsmedelskedjans förutsättningar.

Genom att höja kunskapsnivån inom livsmedelsområdet är det möjligt att påverka framtidens mat i positiv riktning och möta branschens ökade krav på säker livsmedelsproduktion och hantering. Den yrkestekniska utbildningen med livsmedelsteknisk inriktning syftar till att möta behovet av personer som

  • bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering
  • bidrar med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel,storhushåll/restaurang, gymnasieskola och myndigheter

Vid utbildningen har vi lång erfarenhet av undervisning inom livsmedelsområdet. Vi eftersträvar ett kritiskt och forskande förhållningssätt med kvalitet. Detta innebär att utbildningen hela tiden förändras, med studenternas utveckling som mål.