lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besökadress
Ole Römers väg 3, Lund/E-huset

Postadress
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
livsmedelsteknik@kansli.lth.se

Antagning

Frågor som rör antagning och behörighet
antagningen@kansli.lth.se

Studie- och karriärvägledare

Görel Eriksson
gorel.eriksson@kansli.lth.se
 
Tel: 046–222 08 79
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Charlott Håkansson
Universitetsadjunkt
charlott.hakansson@food.lth.se

Tel: 046–222 98 10

Programplanerare

Lena Nielsen   
lena.nielsen@kansli.lth.se
Tel: 046–222 08 71
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen