Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

120 högskolepoäng  •  2 år  •  Högskoleexamen med livsmedelsteknisk inriktning

Utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat praktiskt med livsmedel och nu vill komplettera med högskolestudier. Kurserna du kommer läsa ger dig kunskap om vad som påverkar matens kvalitet längs hela kedjan från råvara till slutlig produkt.

I Sverige finns det ingen liknande utbildning som inriktar sig på processteknik för livsmedelsproduktion. Det kan vara allt ifrån ugnar i storhushåll till största infrysningsutrustningen i livsmedelsindustrin.

Samhället behöver personer med stort kunnande om mat och livsmedel. Du som redan jobbar någonstans i livsmedelskedjan har här möjligheter att vidareutbilda dig, samtidigt som du kan bidra till utveckling och förbättring av framtidens mat.

Utbildningen omfattar fyra terminer. De teoretiska studierna varvas med laborationer, projektarbeten och studiebesök. Kurser som ingår i utbildningen är t.ex. livsmedelskemi, livsmedelsteknik, mikrobiologi, näringslära, animaliska livsmedel, vegetabiliska livsmedel och produktutveckling.

Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering, och att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter.

Framtiden

En utbildad livsmedelstekniker kan arbeta med produktionsledning, arbetsledning, produktutveckling, rådgivning inom industrin, kvalitetsledning, hygienansvar, försäljning och livsmedelsinspektion eller som kökschef, kostchef, lärare och egenföretagare.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar vartannat år. Nästa antagning är hösten 2021.

Studierna vid LTH präglas av förankringen i studenternas yrkesmässiga erfarenhet av arbete med livsmedel. Teori varvas med laborationer, studiebesök och projektarbeten. Du kommer att bl.a. att läsa kurser i livsmedelskemi, mikrobiologi, näringslära, animaliska och vegetabiliska livsmedel samt produktutveckling.

Du får även kunskap om vad som påverkar matens kvalitet under hela kedjan från råvara till slutlig produkt. En del av projekten som görs genomförs i samarbete med företag inom livsmedelsindustrin. För att bli antagen krävs grundläggande behörighet samt två års dokumenterad yrkesverksamhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

 

 

Behörighet

Grundläggande behörighet samt två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Din erfarenhet från branschen

När du söker till utbildningen måste du styrka dina yrkeserfarenheter från livsmedelsbranschen. På antagning.se finns information och instruktion om hur du laddar upp rätt papper och vad som räknas som arbetsintyg. Läs informationen noga.

Ladda upp rätt papper (antagning.se)

Intyg om arbetslivserfarenhet (öppnas i ny länk)

Sök utbildningen

Utbildningen söks via antagning.se.

Examensbenämning

Högskoleexamen med livsmedelsteknisk inriktning

Higher Education Diploma with specialization in Food Science

 

Mer om kursernas innehåll

Du kan läsa mer om utbildningens kurser i LTH:s läro- och timplan.

Årskurs / 1 /

Livsmedelskemi I

Livsmedlens mikrobiologiska grunder

Livsmedelsteknik I

Livsmedelskedjans förutsättningar

Livsmedlens näringsmässiga grunder

Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet

Livsmedelkemi II

Vegetabiliska livsmedel

Årskurs / 2 /

Metodik

Livsmedelsteknik II

Animaliska livsmedel

Näringslära II

Produktionsplanering

Produktutveckling

Examensarbete

Kontakt

Görel Eriksson

Studie- och karriärvägledare

gorel.eriksson@lth.lu.se

046–222 08 79

Sofia Carbonnier

Programplanerare

sofia.carbonnier@lth.lu.se

046-222 92 19