lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Har du erfarenhet inom livsmedelsbranschen, är intresserad av kvalitet och letar efter ett sätt att utveckla din kunskap och kreativitet? Då är detta utbildningen för dig.

Det finns idag ett stort behov av människor med en bred livsmedelsutbildning. På LTH:s tvååriga livsmedelstekniska högskoleutbildning har du som redan jobbar någonstans i livsmedelskedjan möjlighet att komma vidare i karriären och utvecklas, samtidigt som du bidrar till utveckling och förbättring av framtidens mat.

Utbildningen omfattar fyra terminer, 120 högskolepoäng, och riktar sig till dig som arbetat med livsmedelshantering inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik eller storhushåll- och restaurangsektor i minst 2 år. Studieorten är Lund.

Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. Syftet är även att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter.

Studierna vid LTH präglas av förankringen i studenternas yrkesmässiga erfarenhet av arbete med livsmedel. Teori varvas med laborationer, studiebesök och projektarbeten. Du kommer att bl.a. att läsa kurser i livsmedelskemi, mikrobiologi, näringslära, animaliska och vegetabiliska livsmedel samt produktutveckling. Du får även kunskap om vad som påverkar matens kvalitet under hela kedjan från råvara till slutlig produkt. En del av projekten som görs genomförs i samarbete med företag inom livsmedelsindustrin.

Framtiden

Genom att höja kunskapsnivån inom livsmedelsområdet är det möjligt att påverka framtidens mat i positiv riktning och möta branschens ökade krav på säker livsmedelsproduktion och hantering. Efter avslutad utbildning kan du söka kvalificerade jobb inom hela livsmedelssektorn. Dina kunskaper inom livsmedelssäkerhet, hälsa, produktframställning, livsmedel och kvalitet kommer att vara eftertraktad.

Våra utexaminerade studenter arbetar idag bl.a. som produktutvecklare, livsmedelstekniker, konsulter, kvalitetstekniker och livsmedelsinspektörer.

Examensbenämning

Högskoleexamen med livsmedelsteknisk inriktning

Higher Education Diploma with specialization in Food Science

Behörighet och ansökan

Behörighet

Grundläggande behörighet samt två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Din erfarenhet från branschen

När du söker till utbildningen måste du styrka dina yrkeserfarenheter från livsmedelsbranschen. På antagning.se finns information och instruktion om hur du laddar upp rätt papper och vad som räknas som arbetsintyg. Läs informationen noga.

Mer om att ladda upp rätt papper på antagning.se

Mer om intyg om arbetslivserfarenhet på antagning.se

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. 

Sök utbildningen

Utbildningen söks via antagning.se.