lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Du utbildas i konkreta ämnen som ger ett verklighetsnära perspektiv. Du gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och markanvändning.

Vidare studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvaltning av byggnader. Du lär dig utföra geodetiska mätningar, programmera, utveckla och använda databaser, samt att arbeta med geografiska informationssystem (GIS).

Det finns möjligheter att göra en del av studierna och examensarbetet utomlands.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" bredvid kursens namn för att se kursplanen.