lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/E-huset

Postadress:
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund


Programledare

Fredrik Warnquist
E-post: fredrik.warnquist@lantm.lth.se
+46 46 222 48 80
Institutionen för teknik och samhälle, Fastighetsvetenskap

Biträdande programledare

Karin Larsson

Karin Larsson
karin.larsson@nateko.lu.se
Tel: 046–222 40 93
Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys

Studie- och karriärvägledare

Eva Wetterholm Pålsson

Eva Wetterholm Pålsson
eva.wetterholm_palsson@kansli.lth.se
Tel: 046–222 70 31
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Internationell koordinator

Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@kansli.lth.se
Tel: 046–222 97 22
Internationella avdelningen
Besöksadress: Kårhuset

Programplanerare

Ronnie Thomasson

Ronnie Thomasson
ronnie.thomasson@kansli.lth.se
Tel: 046–222 84 90
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen