lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Arbetsmarknaden är ljus, med låg arbetslöshet idag. Statistik från fackförbundet Sveriges Ingenjörer har under många år visat att civilingenjörer i lantmäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer. Även långsiktigt antas bristen på arbetskraft kvarstå. Utbildningen är mångsidig och färdigutbildade är attraktiva inom många arbetsområden.

Arbete inom den privata sektorn, t ex byggbranschen, i fastighetsbolag, skogsbolag, elkraftföretag, intresseorganisationer (bl a Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och LRF), tekniska konsulter, mätföretag, banker, fastighetsvärderingsföretag, ekonomiska konsulter/rådgivare är vanligt, liksom arbete i kommuner (t ex på stadsbyggnadskontor eller fastighetskontor) och flera olika statliga myndigheter (t ex Lantmäteriet, Trafikverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Regeringskansliet och Mark- och miljödomstol). En del arbetar utomlands under kortare eller längre perioder.

Vad jobbar före detta studenter med idag?

Otto Martler, exploateringsingenjör, Halmstads kommun

Kombinationen av teknik, juridik och ekonomi tilltalade mig och jag gav mig in på lantmäteriutbildningen utan att egentligen veta vad som väntade. Det är ett val som jag absolut inte har ångrat. Kompetenta lärare och föreläsare lotsar dig genom utbildningen som innehåller intressanta ämnen som ger en bra grund inför det kommande arbetslivet.

Efter examen fick jag jobb i Halmstads kommun som exploateringsingenjör. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att jobba som projektsamordnare och driva projekt från idé till byggstart. Detta görs oftast genom ett nära samarbete med planarkitekter där vi arbetar fram detaljplaner som ska möjliggöra en bestämd typ av etablering i staden. Det kan t.ex. vara ny bostadsbebyggelse, ny industriverksamhet eller förändring av befintliga planförhållanden. Jag arbetar även med kommunens markägande och det kan vara allt från försäljning av mark och fastigheter till tecknande av arrendekontrakt. Jobbet är väldigt omväxlande och jag lär mig något nytt varje dag.

Numera arbetar jag deltid i Halmstad och kombinerar nu mitt arbete med fotbollsspel i allsvenskan där jag är målvakt i Falkenbergs FF.  Det är en härlig utmaning att arbeta med mitt stora fritidsintresse samtidigt som jag kan göra karriär i det ”vanliga” arbetslivet.

Kristina de Rooij, fastighetskonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Det som lockade mig till lantmäteriutbildningen var kombinationen av ekonomi, juridik och teknik – en kombination som jag tror man har nytta av vad man än jobbar med inom fastighetsbranschen.

Utbildningen har gett mig möjligheter att prova på många olika spännande saker. Under studietiden passade jag på att studera en termin på ett tekniskt universitet i Paris via ERASMUS-programmet. Med en examen från LTH i bagaget flyttade jag till Haag i Nederländerna och jobbade några år med undersökningar på det statliga fastighetsverket. Efter att ha flyttat tillbaka till Sverige jobbade jag en tid på fastighetskonsultföretaget TP Group med lokalförsörjningsuppdrag. Nu arbetar jag som fastighetskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Göteborg. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är fastighetsvärdering och rådgivning i försäljningsprocesser, något som jag trivs jättebra med då det är både omväxlande och utmanande.

Patrik Andersson, systemingenjör, Saab Aeronautic

När jag började på LTH visste jag inte vad en lantmätare var för något och det tog lite tid innan jag fick en klar uppfattning om vad livet efter skolan kunde erbjuda. Det jag hade fastnat för var det spännande upplägget och bredden som utbildningen verkade ge och detta visade sig stämma väldigt bra. De flesta kurserna vi läste var mycket intressanta och allmänbildande. Valmöjligheterna var därför mycket stora när man väl skulle söka jobb.

Redan innan jag började läsa var jag sugen på att åka utomlands för att studera. Detta resulterade i att jag läste mitt fjärde år på Queen’s University i Kanada. Jag och en klasskompis åkte dessutom till Sydafrika för att göra vårt examensarbete, och fick ett Sida-stipendium. Dessa två upplevelser gav mig mycket erfarenhet om hur det är att jobba i en annan kultur och det är verkligen något jag kan rekommendera. Nu jobbar jag på Saab Aeronautics i Linköping. Där arbetar jag på ett kompetenscenter vars syfte är att försörja olika system inom Saab med geografisk data, t ex Gripen, obemannade luftfarkoster, ledningssystem etc. Där går jag på ett trainee-program - Saabs flygsimulatorprogram. Detta tar 15 procent av min arbetstid och syftet är att få inblick och ökad förståelse av de träningsmiljöer som finns att tillgå för piloter och tekniker innan man sätter sig i ett flygplan för att flyga eller ska utföra tekniskt underhåll.

Lena Grimslätt, projektledare, JLL Tenzing Capital Markets

För mig var det kombinationen juridik, ekonomi och teknik som lockade när jag på gymnasiet bestämde mig för att söka till utbildningen civilingenjör Lantmäteri. Att utbildningen dessutom gick att läsa i Lund var ett stort plus!

Idag jobbar jag som projektledare på JLL Tenzing Capital Markets kontor i Göteborg. Vi hjälper våra kunder att genomföra transaktioner inom fastighets- och kapitalmarknaden. Merparten av mina uppdrag sker i fastighetsmarknaden, antingen via försäljning av aktier i fastighetsägande bolag eller som fast egendom. En fastighetstransaktion är inte sällan komplex där jag som projektledare håller ihop marknadsföring av fastigheten, investerarkontakter, legal och teknisk genomlysning av bolag och fastighet, avtalstecknande med mera. Ett fantastiskt roligt arbete där jag varje dag har nytta av min utbildning som gett mig en mycket bred förståelse för fastigheter och fastighetsmarknaden.

Jesper Nordlund, trafikkonsult, Trivector AB

När jag först läste om lantmäteriutbildningen hade jag egentligen ingen tydlig bild av vad den kunde leda till för yrke. Utbildningen i sig lät väldigt intressant då den var en civilingenjörsutbildning som behandlade såväl teknik, som juridik och ekonomi; tre ämnen som jag varit inne och nosat på bland mina val. Passande nog lyckades jag hitta inriktningen mot samhällsplanering, där jag i mitt fjärde år läste arkitektur och samhällsplanering med arkitektstudenterna och trafikplanering och miljö med  Väg- och vattenstudenterna. Med min lantmäteribakgrund hade jag en god allmänorientering inom samhällsfrågor och juridiska frågor, och ett lite annorlunda perspektiv än flertalet andra som läste denna inriktning.

Idag jobbar jag som trafikkonsult på konsultbolaget Trivector AB. Främst arbetar jag med  kollektivtrafik och linjenätsöversyner för stadsbusstrafik, spårvägsutredningar, trafikanalyser och  prognosberäkningar, trafikmodellering och trafikstrategier. Våra kunder är ofta kommuner och myndigheter, men även företag hör av sig som vill ha hjälp med bl.a logistikfrågor. En del av våra uppdrag är forskningsuppdrag, såväl nationella som internationella EU-finansierade  forskningsuppdrag. Arbetet innebär en del resor eftersom vi jobbar över hela landet med trafik- och samhällsplaneringsfrågor.

Martin Palm Sääf, fastighetsekonomisk konsult, Bryggan Fastighetsekonomi

Tiden på utbildningen motsvarade mina förväntningar och höjdpunkten för min del var helt klart möjligheten till utbytesstudier. Jag bedrev ett års studier i Kanada (Toronto) vilket gav mig kunskaper, minnen och erfarenheter för resten av livet.

Idag arbetar jag som konsult på Bryggan Fastighetsekonomi AB. Bryggan är ett nätverk av konsulter med specialistkunskaper inom såväl ekonomiska, juridiska och tekniska problemställningar som har koppling till fastigheter och fastighetsägande. Mina arbetsuppgifter har tyngdpunkt på större beståndsvärderingar samt marknadsanalys. Att jobba som fastighetsekonomisk konsult innebär att ens uppdragsgivare förväntar sig att man besitter breda baskunskaper kombinerat med spetskompetens. Därför är arbetet väldigt entusiasmerande, varierande och stimulerande. Tjänsten erbjuder även möjlighet till att bli auktoriserad fastighetsvärderare enligt kriterier bestämda av organisationen Samhällsbyggarna.