lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Projektledare - med känsla för det estetiska

Sima Ghaemis stora intresse för konst, arkitektur, teknik och ekonomi gjorde att hon valde att söka sig till LTH:s utbildning i lantmäteri. Idag arbetar hon som projektledare vid Skanska och brinner för frågor som rör samhällsbyggande. Tack vare hennes  engagemang och driv fick Sima Ghaemi 2016 utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Sima Ghaemi intresserar sig mycket för arkitektur och konst. Något som gjorde att hon efter gymnasiets naturinriktning valde att börja läsa konstvetenskap. Men Sima märkte snabbt att hon saknade att ha ett mer teknisk angreppssätt och valde så småningom att söka sig till LTH:s civilingenjörsutbildning i Lantmäteri.

- Det var kombinationen av teknik, juridik och ekonomi som lockade mig till utbildningen samtidigt som jag såg att det fanns utrymme att vara kreativ, berättar Sima.

Idag arbetar hon som projektledare vid Skanska och där får hon syssla med det som intresserar henne mest –stadsutveckling. Hennes främsta roll är att identifiera fastigheter med utvecklingspotential, driva detaljplaner och genomföra projekt.

- Under den tid det tar att utveckla ett projekt hinner jag med såväl avtalsskrivande, lantmäteriförrättning, värdering samt den kreativa och tekniska process som krävs för att tillsammans med arkitekter och konsulter ta fram och definiera ett projekt – det vill säga allt det som jag tycker är roligt!  

Sima berättar vidare om sitt omväxlande arbete där hon även sysslar med frågor som handlar om allt ifrån marknadsvärderingar, tekniska installationer och avtalsklausuler till byggnadsutformning, fasadfärg och inredningskoncept.

- Precis som med lantmäteriutbildningen är det variation och bredd på frågorna.

Att Skanska skulle kunna erbjuda Sima det hon söker i ett arbete var inte alls självklart. Hon hade, från början, en bild av företaget som det stora byggbolaget där hon nog skulle ha svårt att hitta sin plats. Men under sitt sista år på LTH deltog Sima i studentprogrammet ”Skanska 21” – och det ändrade bilden.

- Jag fick möjlighet att genom praktik och examensarbete lära mig mer om Skanskas projektutvecklingsverksamhet och att de i egen regi utvecklar och bebygger såväl enskilda fastigheter som helt nya stadsdelar.

Det tog därför inte många dagar in i praktiken innan Sima insåg att det var med Skanska som hon ville fortsätta sin resa efter examen.

Att Sima har en stark drivkraft och brinner för frågor kring samhällsbyggnad går det inte att ta miste på. Motiveringen till utmärkelsen Årets Fastighetskvinna förstärker denna bild där det bland annat står att hon: "…har en stark personlighet som kombineras med en subtil ödmjukhet. Möjligheten att lära och pröva nya saker är viktigt för henne. Med stort driv blir hon ofta en naturlig ledare som lätt får andra entusiastiska. Hon är lösningsorienterad, inte rädd för att själv stoppa händerna i myllan och hittar på så sätt gärna nya vägar för att lösa de utmaningar som hon, så gärna, antar.”

- Jag drivs av att jag i mitt arbete får vara med och utveckla våra städer. Det är en häftig känsla att vara med och påverka stadsbilden genom att tillskapa nya mötesplatser, hem och arbetsplatser. Jag blir även inspirerad av alla spännande människor som jag träffar i mitt yrke. Fastighetsbranschen är en rolig och bred bransch som jag tror passar alla, oavsett bakgrund.

Den analytiska projektledaren

Patrik Lundberg har läst lantmäteri och när vi pratade med honom arbetade han som projektledare på konsultorganisationen NIRAS i Malmö.*

För mig var valet av utbildning ganska lätt, jag visste att Lund var staden och att ingenjör var inriktningen, men vilket program?

Jag valde genom att göra en plus- och minuslista som mynnade ut i att Lantmäteri med marginal hade flest plus och blev därmed mitt klara förstahandsval. Bredden av ämnen som samtidigt gav en slimmad inriktning kändes utmanande och spännande.  Jag tog examen från LTH och fick direkt ett arbete. Som civilingenjör i lantmäteri var jag eftertraktad på både den privata och den offentliga arbetsmarknaden .

Som projektledare på Niras arbetar jag med att stödja våra kunder i dialogen med sin hyresvärd. Jag hjälper till att analysera kundernas verksamhet och med det som grund skapa strategier för deras lokaler och fastigheter som vi kan applicera på marknaden.  Den rådgivning som jag ger syftar till att skapa en optimal lokallösning för kunden ur ett funktionellt, miljömässigt, hyresrättsligt och lönsamhetsperspektiv. Kort och gott maximerar vi nyttan och minimerar kostnaden av företagens totala lokal- och fastighetsbestånd . En del projekt går vidare efter analyser och strategier och utvecklas till om- eller nybyggnadsprojekt vilka jag projektleder med tydliga mål och med planering av omfattning, kostnader, tider, kommunikation samt kvalitet och miljö.

Jag har fortsatt kontakt med studentlivet, som ibland kan vara svårt att släppa, genom en post som styrelseledamot i studenternas bostadsföretag AF Bostäder. Posten har

jag suttit på sedan studenttiden och det blir nu i över fem år.

Både i rollen som styrelseledamot i detta bostadsföretag och som projektledare på NIRAS är mina kunskaper inom såväl ekonomi, juridik som teknik viktiga.

*Idag har Patrik Lundberg gått vidare i karriären och är marknadsansvarig på Skanska Öresund AB.