lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Vanliga frågor

På vilka program kan man läsa Kinainriktningen?
På civilingenjörsutbildningarna i Datateknik, Elektroteknik och Informations- och kommunikationsteknik

Hur söker man till Kinainriktningen?
Om läser något av programmen ovan kan du ansöka till Kinainriktningen på vårterminen i årskurs 1. Du skickar din ansökan i med ditt namn och ditt personnummer till kinainriktningen@kansli.lth.se senast den 25 maj. För att vara behörig måste man vara godkänd på minst 37 högskolepoäng efter årskurs 1, och skulle det bli fler sökande än det finns platser så sker urvalet efter antal godkända högskolepoäng på programmet.

Vilken examen får jag?
Utbildningen ger examen som Civilingenjör i Datateknik, etc. På engelska är examen Master of Science in Engineering. Kinainriktningen framgår i examensbeviset genom att de speciella kurserna anges.

Blir jag en ”riktig” civilingenjör?
Civilingenjörer med Kinainriktning har precis samma fördjupning i teknik som andra. Inslaget av språkkurser gör dock att den tekniska bredden i utbildningen blir något mindre.

Hur mycket kinesiska lär jag mig?
På Kinainriktningen läser du en termin kinesiska och tillbringar en termin i Kina. Det ger dig förmåga att ta dig fram i Kina och delta i samtal. Genom att du läser kurserna i Kina med kinesiska kamrater får du naturlig träning i rikskinesiska, på svenska ofta kallad "mandarin".
Mer information om kinesiska språket kan du få i en broschyr från Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Vad ingår i Kinainriktningen?
Kinainriktningen har en obligatorisk och en valfri del.

Den obligatoriska delen är på sammanlagt 33 högskolepoäng (hp) innehåller 3 delar:

  1. En seminariekurs på 3 hp som du läser på hösten i årskurs 2.
  2. En språkkurs på 15 hp som du läser på våren i årskurs 2.
  3. En språkkurs på 15 hp som du läser i Kina under hösten i årskurs 3.

Den valfria delen utformar du själv och kan innehålla:

  • En period som utbytesstudent i Kina
  • Examensarbete i Kina

Vad ingår i Kinainriktningen i årskurs 2?
Under hösterminen i årskurs 2 läser du en seminariekurs på 3 högskolepoäng om Kina, dess historia, kultur och samhällsliv. Kursen går på kvällstid och läses utöver de andra kurserna i ditt program.

Under vårterminen i årskurs 2 läser du en skräddarsydd språkkurs som ger grunderna i kinesiska och en viss färdighet i att tala rikskinesiska.

För att få tid till språkkursen skjuts en del av de övriga kurserna framåt i utbildningen.

Vad ingår i Kinainriktningen i årskurs 3?
Det tredje året tillbringar du höstterminen vid ett topprankat kinesiskt universitet. Där läser du två teknikkurser som anordnas av LTH samt en språkkurs som arrangeras av det kinesiska universitetet.

De teknikämnen du läser är Reglerteknik och Digital signalbehandling.

Undervisningsspråket på dessa kurser är engelska. Även ett antal kinesiska studenter kommer att följa teknikkurserna, vilket ger dig stora möjligheter att pröva din kinesiska och lära känna den kinesiska kulturen.

För att få läsa denna termin vid det kinesiska universitetet måste du ha klarat minst 95 högskolepoäng från årskurs 1 och 2, däribland seminariekursen och språkkursen. 

Vad kostar det?
Dina merkostnader är resan Kina tur och retur samt visum och eventuella vaccinationer. Levnadsomkostnaderna är dock mycket lägre i Hangzhou än i Lund.

Om du har studentrum i Lund kan du hyra ut det i andra hand under den termin du är i Kina.

Klarar man sig med engelska i Kina?
Nej! Utanför campus kan du inte räkna med att någon kan engelska. På campus är det tvärtom. Här kommer dina kinesiska studiekamrater utnyttja alla tillfällen till att använda sig av sin engelska.

Får jag utökat studielån?
Under den obligatoriska terminen i Kina får du vanligt, svenskt studiemedel. Man kan dock låna extra till reskostnaderna.

Hur bor man?
Alla studenter erbjuds boende på campus. Studentrummen är enkla men rena, med telefon, internetuppkoppling och luftkonditionering. Normalt bor internationella studenter två och två.

Hur äter man?
Maten i Kina är mycket bra och billig. Det finns alla typer av mat, inte minst vegetarisk.

Vilket studiesocialt stöd har man i Kina?
Eftersom LTH ger teknikutbildningen under tiden i Kina kommer det att finnas svenska lärare på plats en stor del av tiden. Som LTH-student omfattas du av samma försäkringsskydd som i Sverige.