Kinainriktningen

Utbildningen

Är du intresserad av Kina, världens folkrikaste nation och mest expansiva marknad? Vill du utbilda dig för ett internationellt jobb inom högteknologi? Då ska du satsa på LTH:s Kinainriktning. En utbildning som kan leda dig fram till ett jobb på den kinesiska marknaden.

 

Kinainriktningens utformning är under utvärdering, vilket kan medföra att utbildningen år 2022 kan komma att skilja sig från den beskrivning som finns i dagsläget. 

Svenska företag satsar enormt mycket i Kina. Till det behövs det duktiga civilingenjörer som både har en teknikutbildning i toppklass och förståelse för hur det är att arbeta i en annorlunda kultur och miljö.

Inriktningen är öppen för dig som vill studera till civilingenjör i Datateknik, Elektroteknik eller Informations- och kommunikationsteknik.

För att kunna läsa Kininriktningen ska du ansöka till och börja på något av dessa program. Sedan söker du till Kinainriktningen i slutet av ditt första år på LTH.

Det är en unik utbildning som kombinerar teknik och språk. Som student får du en värdefull inblick i kinesisk kultur och tillgång till en av världens mest expansiva jobbmarknader. Utbildningen innehåller en till två terminer vid kinesiska toppuniversitet.

För att trivas på Kinainriktningen måste du vara beredd på att anta krävande utmaningar både när det gäller språk- och teknikstudierna.

Du måste också vara beredd att anpassa dig till en ny kultur under dina utlandsstudier.

Upplägg och innehåll

Kinainriktningen omfattar framför allt det andra och tredje året på din utbildning. Under det andra året läser du kurser i kinesiska och Kinas kultur och samhällsliv parallellt med dina teknikstudier i Lund. Kurserna ges av Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet och är skräddarsydda för inriktningen.

Under höstterminen det tredje läsåret studerar du språk och teknik vid ett topprankat kinesiskt universitet. Teknikkurserna anordnas av LTH och läses tillsammans med kinesiska studenter

Under de sista åren kan du bygga vidare med språkstudier i Lund vid sidan av din civilingenjörsutbildning, och du kan söka till våra utbytesavtal och tillbringa ytterligare en termin vid något av Lunds universitets kinesiska partneruniversitet.

Du kan givetvis också bredda din internationella erfarenhet genom utbytesstudier vid något av LTHs hundratals partneruniversitet runt om i världen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

OBS! bara studenter på Datateknik, Elektroteknik och informations- och kommunikationsteknik kan söka till Kinainriktningen. Man söker till kinainriktningen i årskurs 1. Man måste vara godkänd på minst 37 högskolepoäng efter årskurs 1, och skulle det bli fler sökande än det finns platser så sker urvalet efter antal godkända högskolepoäng på programmet.

Årskurs / 1 /

Obligatoriska kurser inom: Datateknik Elektroteknik Informations- och kommunikationsteknik

Årskurs / 2 /

Obligatoriska kurser

Kinesiska & kinakunskap

Årskurs / 3 /

Kinesiska

Signalbehandling

Reglerteknik

Obligatoriska kurser

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar och valfria kurser

Obligatoriska kurser

Examensarbete

Kontakt

Nora Ekdahl

Programplanerare

nora.ekdahl@lth.lu.se

046-222 47 83

Roger von Moltzer

Studie- och karriärvägledare E

roger.von_moltzer@lth.lu.se

046–222 00 88

Åsa K Nilsson

Studie- och karriärvägledare D

asa_k.nilsson@lth.lu.se

046–222 71 89

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare C

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046-222 71 38