lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Kinainriktningen

Utbilda dig för ett internationellt högteknologiskt jobb

Är du intresserad av Kina, världens folkrikaste nation och mest expansiva marknad? Vill du utbilda dig för ett internationellt jobb inom högteknologi? Då ska du satsa på LTH:s Kinainriktning. En utbildning som kan leda dig fram till ett jobb på den kinesiska marknaden.

Svenska företag satsar enormt mycket i Kina. Till det behövs det duktiga civilingenjörer som både har en teknikutbildning i toppklass och förståelse för hur det är att arbeta i en annorlunda kultur och miljö.

Inriktningen är öppen för dig som vill studera till civilingenjör i Datateknik, Elektroteknik eller Informations- och kommunikationsteknik.

För att kunna läsa Kininriktningen ska du ansöka till och börja på något av dessa program. Sedan söker du till Kinainriktningen i slutet av ditt första år på LTH.

Det är en unik utbildning som kombinerar teknik och språk. Som student får du en värdefull inblick i kinesisk kultur och tillgång till en av världens mest expansiva jobbmarknader. Utbildningen innehåller en till två terminer vid kinesiska toppuniversitet.

För att trivas på Kinainriktningen måste du vara beredd på att anta krävande utmaningar både när det gäller språk- och teknikstudierna.

Du måste också vara beredd att anpassa dig till en ny kultur under dina utlandsstudier.

Antagning och urval

För att vara behörig måste man vara godkänd på minst 37 högskolepoäng efter vårterminens slut, och skulle det bli fler sökande än det finns platser så sker urvalet efter antal godkända högskolepoäng på programmet.

För att läsa mer om ansökan och behörighet till något av de tre program där inriktningen ingår, följ länken till information om grundläggande behörighet samt särskild behörighet för just det program du söker. 

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammen Datateknik, Elektroteknik samt Informations- och kommunikationsteknik om du uppfyller kraven för

Grundläggande behörighet för högskolestudier

samt

Särskild behörighet för det program du söker till

Komplettera behörigheten?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.