Kemiteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Möt Omar Chaudhry

Jag hade ett speciellt intresse för läkemedel.

Omar Chaudhry
Titta och lyssna på hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Mikael Lundquist, Swep International AB

Intresset för marknaden och kundrelationer i kombination med tekniken gjorde att jag efter utbildningen sökte mig motmarknadssidan.

Mikael Lundquist

Jag bestämde mig tidigt för att läsa till civilingenjör då intresset för teknik alltid varit stort samt att jag ville ha en kvalitativ och gångbar utbildning för en kommande arbetsmarknad. Nyfikenheten för hur allt är uppbyggt och de byggstenar som utgör allt omkring oss gjorde kemiteknik till det självklara valet. Kemi är något som jag alltid förknippat med laboratoriearbete. Men kemiteknikprogrammet innehåller stor del industriell teknik och inriktningen processdesign mötte mitt intresse mot industrin snarare än mot "labbrockarna".

Intresset för marknaden och kundrelationer i kombination med tekniken gjorde att jag efter utbildningen sökte mig motmarknadssidan. Nu arbetar jag som Bussiness Engineer och agerar länken mellan kunderna och tekniken. Delaktighet i hela processen från selektion av optimala produkter för kundernas processystem till kommersiella diskussioner gällande priser och offerter gör arbetet väldigt intressant och utvecklande.

Att arbeta globalt ger möjligheten att resa och lära sig olika kulturer vilket ger ännu en dimension till arbetet. Både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga är ovärderliga erfarenheter som utvecklas under tiden på LTH. Men tiden på LTH har även gett mig många glada minnen utanför skolan med andra kemitekniker och LTH:are man knyter kontakt med.

 

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen