lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besökadress
Ole Römers väg 3, Lund/E-huset

Postadress
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
kemiteknik@kansli.lth.se

Studie- och karriärvägledare

Ingemar Åkerberg

Ingemar Åkerberg
ingemar.akerberg@kansli.lth.se

Tel: 046–222 14 85
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programplanerare

Lena Nielsen

Lena Nielsen
lena.nielsen@kansli.lth.se
Tel: 046–222 08 71
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Michael Grimsberg

Michaël Grimsberg
michael.grimsberg@chemeng.lth.se
Tel: 046–222 82 76
Institutionen för kemiteknik

Biträdande programledare

Kristina Lundberg
kristina.lundberg@immun.lth.se
Tel: 046–222 96 38
Inst för immunteknologi, Medicon Village (byggnad 406)