lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Mikael Lundquist, Swep International AB

Jag bestämde mig tidigt för att läsa till civilingenjör då intresset för teknik alltid varit stort samt att jag ville ha en kvalitativ och gångbar utbildning för en kommande arbetsmarknad. Nyfikenheten för hur allt är uppbyggt och de byggstenar som utgör allt omkring oss gjorde kemiteknik till det självklara valet. Kemi är något som jag alltid förknippat med laboratoriearbete. Men kemiteknikprogrammet innehåller stor del industriell teknik och inriktningen processdesign mötte mitt intresse mot industrin snarare än mot "labbrockarna".

Intresset för marknaden och kundrelationer i kombination med tekniken gjorde att jag efter utbildningen sökte mig motmarknadssidan. Nu arbetar jag som Bussiness Engineer och agerar länken mellan kunderna och tekniken. Delaktighet i hela processen från selektion av optimala produkter för kundernas processystem till kommersiella diskussioner gällande priser och offerter gör arbetet väldigt intressant och utvecklande.

Att arbeta globalt ger möjligheten att resa och lära sig olika kulturer vilket ger ännu en dimension till arbetet. Både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga är ovärderliga erfarenheter som utvecklas under tiden på LTH. Men tiden på LTH har även gett mig många glada minnen utanför skolan med andra kemitekniker och LTH:are man knyter kontakt med.

Johanna Mörée, processingenjör, Perstorp AB

Med hjälp av kunskaperna i kemi och matematik kunde man förklara fenomen i vardagen men aldrig tänkt så mycket på. Jag tyckte kopplingen till verkligheten och applikationsbarheten av mina studier var fantastiskt inspirerande. 

Efter tre år med grundkurser var det dags att välja inriktning, och jag valde att läsa en termin i Frankrike. Kurserna i kemisk processteknologi med inriktning miljö och katalys var mycket intressanta och jag lärde mig otroligt mycket om andra kulturer och också om mig själv. 

Efter utbildningen blev jag erbjuden jobb på Perstorp AB som processingenjör med inriktning mot Energifrågor. Jag jobbar nu med olika projekt för att förbättra energiproduktion inom Perstorp AB, med allt från hur man ska minska utsläppen till luft och vatten till hur man kan producera mer fjärrvärme och el i den befintliga anläggningen. Jag ingår också i ett nätverk med erfarna och kunniga personer från Perstorp AB:s olika fabriker i hela världen vilket ger stora möjligheter till att få resa och uppleva andra kulturer även i arbetet.