lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

En kemitekniker har hela världen som arbetsfält. Det är ett jobb som ofta handlar om teamarbete där man arbetar med och för människor. 

Kemiteknik är en bred utbildning som leder till många olika typer av arbeten. Man kan arbeta i läkemedelsindustrin med att ta fram framtidens läkemedel eller på små utvecklingsbolag med morgondagens nya material. Man kan också arbeta mer med marknadsföring och försäljning eller hos myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö. Många kemitekniker arbetar som chefer eller projektledare i den kemiska industrin. 

Det finns stora möjligheter att arbeta med några av vår tids viktigaste frågor, som t ex utveckling av nya drivmedel för att minska växthuseffekten eller design av nya läkemedel för HIV eller andra sjukdomar som det idag inte finns någon bot för.

Vad arbetar före detta studenter med idag?

Mikael Lundquist, Swep International AB

Jag bestämde mig tidigt för att läsa till civilingenjör då intresset för teknik alltid varit stort samt att jag ville ha en kvalitativ och gångbar utbildning för en kommande arbetsmarknad. Nyfikenheten för hur allt är uppbyggt och de byggstenar som utgör allt omkring oss gjorde kemiteknik till det självklara valet. Kemi är något som jag alltid förknippat med laboratoriearbete. Men kemiteknikprogrammet innehåller stor del industriell teknik och inriktningen processdesign mötte mitt intresse mot industrin snarare än mot "labbrockarna".

Intresset för marknaden och kundrelationer i kombination med tekniken gjorde att jag efter utbildningen sökte mig motmarknadssidan. Nu arbetar jag som Bussiness Engineer och agerar länken mellan kunderna och tekniken. Delaktighet i hela processen från selektion av optimala produkter för kundernas processystem till kommersiella diskussioner gällande priser och offerter gör arbetet väldigt intressant och utvecklande.

Att arbeta globalt ger möjligheten att resa och lära sig olika kulturer vilket ger ännu en dimension till arbetet. Både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga är ovärderliga erfarenheter som utvecklas under tiden på LTH. Men tiden på LTH har även gett mig många glada minnen utanför skolan med andra kemitekniker och LTH:are man knyter kontakt med.

Samy Diab, processingenjör Haldor Topsoe, Danmark

Kemiteknik är en bred utbildning och är man osäker på vad man vill jobba med så tycker jag programmet ger många vägar och möjligheter. Jag fi ck en bra utbildning på LTH. Det bästa var nog när jag, samtidigt som jag gjorde mitt examensarbete, fi ck undervisa.

Idag jobbar jag som processingenjör på Haldor Topsoe i Lyngby, strax norr om Köpenhamn. Där arbetar jag på en avdelning för framställning av ammoniak och vätgas. Mitt företag arbetar över hela världen med att sälja fabriker och det innebär mellan 30 och 60 resdagar varje år.

Johanna Mörée, processingenjör, Perstorp AB

Med hjälp av kunskaperna i kemi och matematik kunde man förklara fenomen i vardagen men aldrig tänkt så mycket på. Jag tyckte kopplingen till verkligheten och applikationsbarheten av mina studier var fantastiskt inspirerande. 

Efter tre år med grundkurser var det dags att välja inriktning, och jag valde att läsa en termin i Frankrike. Kurserna i kemisk processteknologi med inriktning miljö och katalys var mycket intressanta och jag lärde mig otroligt mycket om andra kulturer och också om mig själv. 

Efter utbildningen blev jag erbjuden jobb på Perstorp AB som processingenjör med inriktning mot Energifrågor. Jag jobbar nu med olika projekt för att förbättra energiproduktion inom Perstorp AB, med allt från hur man ska minska utsläppen till luft och vatten till hur man kan producera mer fjärrvärme och el i den befintliga anläggningen. Jag ingår också i ett nätverk med erfarna och kunniga personer från Perstorp AB:s olika fabriker i hela världen vilket ger stora möjligheter till att få resa och uppleva andra kulturer även i arbetet.

Louise Nykvist, Research Scientist, Ferring Pharmaceuticals, Köpenhamn

Det som passade mig bäst både då jag studerade och även senare i arbetslivet var bredden på utbildningen. Generellt var det mycket hög kvalité på kurserna, föreläsarna och laborationsassistenterna. Under mina studier passade jag också på att läsa ett halvår i London. Jag kan verkligen rekommendera att ta möjligheten till läsa utomlands, det är bland det bästa jag gjort.

Nu arbetar jag inom forskning och utveckling på Ferring Pharmaceuticals i Köpenhamn, där jag har arbetat i drygt 2 år. Jag arbetar som research scientist, vilket innebär att utveckla nya läkemedel, utveckla tillverkningen av läkemedel och även att arbeta mot myndigheter runt om i världen för att få läkemedel godkända för användning och försäljning. Dessförinnan arbetade jag på Zelmic Technologies i Lund, även där som research scientist. Jag utförde mitt examensarbete på Zelmic technologies vilket gav mig möjligheten till ett jobb där direkt efter studierna. Mitt arbete är varierande, stimulerande och med ansvar precis som jag önskade av mitt framtida yrke då jag studerade.

Tintin Weng, leverantörsutvecklare, APE

Idag arbetar jag som leverantörsutvecklare på ett teknikföretag inom bilindustrin i Malmö. Som processingenjör bevakar jag tillverkningsprocessen från råmaterial till slutleveransen, där riskanalys och processkontroll är mina främsta arbetsuppgifter. Eftersom företaget har merparten av sina leverantörer i Kina och att jag kan kinesiska, blir min andra uppgift naturligt kommunikationen däremellan. Med förståelsen i båda kulturerna eliminerar jag kommunikationsbrist som kan uppstå vid kulturella skillnader och hjälper leverantörerna att arbeta enligt europeisk standard och managementmodell.

Genom min utbildning på LTH har jag fått ut vad jag behöver i arbetslivet , dvs hur jag först tänker när ett problem uppstår och hur jag sedan löser det med rätt teknik och kunskap.

Mia Wärjerstam, miljökonsult, Niras

Jag arbetar som konsult på ett företag som heter Niras. Företaget tillhandahåller tjänster bland annat inom miljöområdet. Mina arbetsuppgifter består främst i utredningar av förorenade områden och verksamheters uppföljning av villkor enligt miljöbalken. Mitt jobb är spännande, varierande och jag får resa en hel del. Exempel på projekt jag har utfört under våren är bland annat miljökontroll i samband med sanering av nedlagda bensinstationer och utredning av föroreningar på ett skjutfält. Jag har med min utbildning fått en mycket bra grund till det arbete jag utför idag.

Den främsta anledningen till att jag valde att studera på LTH var möjligheten till att studera en termin som utbytesstudent på universitet utomlands vilket jag också gjorde. Jag är överlag nöjd med min utbildning som civilingenjör i kemiteknik på LTH. Utbildningen håller väldigt hög standard.