lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik präglas av en helhetssyn på hur kemiteknik bidrar till en hållbar utveckling. Det kombinerar kemi med teknik och matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till produkt och processer. Civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som ges under utbildningen är nödvändiga för en hållbar utveckling till exempel genom byte till förnyelsebara råvaror.

En civilingenjör i kemiteknik kan kombinera de minsta byggstenarnas egenskaper till nya material och ämnen med helt andra egenskaper – först i liten skala på ett laboratorium och sedan i stor skala vid produktion. 

Utbildningens första tre år består av gedigna kurser i ämnen som matematik, kemi och kemiteknik. I kemikurserna möter du de senaste beskrivningarna av hur atomer och molekyler samverkar för att bygga upp alla material runt om oss. Kemitekniken använder denna förståelse tillsammans med processtekniska principer för design av industriella processer för tillverkning, upprening och förädling.

Du kommer även att få bekanta dig med grunderna för bioteknisk produktion. Allt sammanbinds av en matematisk beskrivning där du bl.a. får lära dig använda moderna modellverktyg.

De sista två åren består av en specialisering mot antingen processdesign, material eller läkemedel som avslutas med ett examensarbete i näringslivet eller på universitet. 

Utbildningen ges i en miljö där det finns världsledande forskning inom flera områden och goda kontakter med näringslivet. Alla områden har både stark arbetsmarknad och goda forskningsmiljöer. Att lösa problem, praktiskt som teoretiskt, tränas under hela utbildningen.

Kemiteknikprogrammet vid LTH ger dig möjlighet att välja många olika jobb i framtiden. Bred ingenjörskunskap krävs för optimering, underhåll och design av biologiska och kemiska processer vid storskalig produktion, så att de sker säkert, hållbart och ekonomiskt. Kemitekniker kan även arbeta teoretiskt eller praktiskt med forskning och utveckling på laboratorium. Åter andra arbetar mer med marknadsföring och försäljning eller med miljöfrågor hos myndigheter och företag. Utbildningen ger goda förutsättningar för en karriär som chef eller projektledare. 

Eftersom kemiteknik är ett område med stark internationell prägel har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kommer säkert även att få utländska studenter vid din sida under några kurser.

Varje hösttermin antas 55 sökande till programmet.

Examensbenämning

Civilingenjör i Kemiteknik

Master of Science in Engineering, Chemical Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår