lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Elin Jungevi

Jag tycker att järnvägen har en viktig roll i samhället i och med att det är ett så miljövänligt transportmedel. Vi måste verkligen satsa på järnvägen i Sverige!

Det bästa med inriktningen järnvägsteknik är att det är framtiden, det låter klyschigt, men det är väl ingen som har missat debatterna om höghastighetsjärnväg. Järnvägen har varit nere i många år, men jag tror att den verkligen är på uppgång, människor börjar inse att vi inte kan flyga överallt eller sitta en och en i en bil, det är inte hållbart.

Järnvägen har rätt mycket att hinna i kapp, det vet vi ju alla att underhållet, standarden och punktligheten i många fall är undermålig. Så min dröm blir nog att hjälpa Sverige att hinna i kapp detta. Tänk om alla kunde lita på järnvägen till 100% om några år? Det vore ju fantastiskt!

Jakob Ebelin

Det bästa med LTH är bredden och djupet. Under mitt första och andra år har jag stött på föreläsare som kunnat både den teoretiskt vetenskapliga biten och dess praktiska dito. Det är en kombination av kunskap och erfarenhet som smittar av sig på studenterna och bidrar till en hög standard i undervisningen.

Det bästa med utbildningen är att kopplingen till yrkeslivet är mycket stark. Många föreläsare på inriktningsämnena är direkt inhyrda från företag och institutioner där de dagligen möter problem och utmaningar som vi får ta del av och analysera.

Det bör tilläggas att det är en väldigt speciell inriktning som är relativt unik vilket förhoppningsvis gör oss attraktiva på arbetsmarknaden.

Jag kom direkt från gymnasieskolan och gick in med inställningen att man mycket väl kunde bli intresserad av det man valt att plugga - vilket föll väl ut. Idag är jag mycket intresserad av projektering, samhällsbyggnad och järnväg vilket lett till att jag mycket väl kan tänka mig att läsa ytterligare två år till en masterexamen direkt.

Mohammed Taha, student

LTH har flera attraktiva ingenjörsutbildningar att erbjuda och LTH/Campus Helsingborg anordnar mässor under året då vi får träffa många representanter åt olika företag. Det är till stor hjälp när studenten är ute och söker jobb efter examen.

Jag valde att läsa till högskoleingenjör inom bygg- & järnvägsteknik eftersom det är brist på dessa och chansen att få jobb blir automatiskt större. Personligen tycker jag att det är häftig att få vara med då ett projekt övergår från en simpel idé, till ritningar på papper för att senare stå färdigtbyggt i verklighet!