Byggteknik - järnvägsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Möt Elin Jungevi

Människor börjar inse att vi inte kan flyga överallt eller sitta en och en i en bil, det är inte hållbart.

Elin Jungevi

Jag tycker att järnvägen har en viktig roll i samhället i och med att det är ett så miljövänligt transportmedel. Vi måste verkligen satsa på järnvägen i Sverige!

Det bästa med inriktningen järnvägsteknik är att det är framtiden, det låter klyschigt, men det är väl ingen som har missat debatterna om höghastighetsjärnväg. Järnvägen har varit nere i många år, men jag tror att den verkligen är på uppgång, människor börjar inse att vi inte kan flyga överallt eller sitta en och en i en bil, det är inte hållbart.

Järnvägen har rätt mycket att hinna i kapp, det vet vi ju alla att underhållet, standarden och punktligheten i många fall är undermålig. Så min dröm blir nog att hjälpa Sverige att hinna i kapp detta. Tänk om alla kunde lita på järnvägen till 100% om några år? Det vore ju fantastiskt!

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Jakob Ebelin

Under mitt första och andra år har jag stött på föreläsare som kunnat både den teoretiskt vetenskapliga biten och dess praktiska dito. Det är en kombination av kunskap och erfarenhet som smittar av sig på studenterna och bidrar till en hög standard i undervisningen.

Jakob Ebelin

Det bästa med LTH är bredden och djupet. Under mitt första och andra år har jag stött på föreläsare som kunnat både den teoretiskt vetenskapliga biten och dess praktiska dito. Det är en kombination av kunskap och erfarenhet som smittar av sig på studenterna och bidrar till en hög standard i undervisningen.

Det bästa med utbildningen är att kopplingen till yrkeslivet är mycket stark. Många föreläsare på inriktningsämnena är direkt inhyrda från företag och institutioner där de dagligen möter problem och utmaningar som vi får ta del av och analysera.

Det bör tilläggas att det är en väldigt speciell inriktning som är relativt unik vilket förhoppningsvis gör oss attraktiva på arbetsmarknaden.

Jag kom direkt från gymnasieskolan och gick in med inställningen att man mycket väl kunde bli intresserad av det man valt att plugga - vilket föll väl ut. Idag är jag mycket intresserad av projektering, samhällsbyggnad och järnväg vilket lett till att jag mycket väl kan tänka mig att läsa ytterligare två år till en masterexamen direkt.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Nora Abbas

Det är ett väldigt roligt arbete där jag får lära mig något nytt varje dag. Varje projekt är unikt i sig och har olika förutsättningar, vilket kräver speciella lösningar.

Nora Abbas

Redan som tonåring visste Nora Abbas att hon ville bli ingenjör. Hon hade dock svårt att se sig själv i en gul väst och hjälm, men kunde tydligt se sig själv presentera en viss lösning eller ett visst projekt.

– Jag valde inte järnvägsteknik först, utan den valde snarare mig. Mitt förstahandsval var nämligen vägteknik, som jag efter första året på järnvägsteknik skulle byta till, vilket jag aldrig gjorde och inte ångrar heller.

Idag arbetar Nora på Bombardier Transportation som signalingenjör – basic design (förprojektering).

– Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande då den ena dagen inte är den andra lik. Kortfattat så projekterar jag signaler, dess positioner och dess funktioner - bland annat. Det är ett väldigt roligt arbete där jag får lära mig något nytt varje dag. Varje projekt är unikt i sig och har olika förutsättningar, vilket kräver speciella lösningar. Vi arbetar mycket i team vilket gör uppgifterna mycket roligare då vi tillsammans hjälps åt för att hitta olika lösningar på problemen. Jag trivs väldigt bra och går alltid ifrån mitt arbete med ett leende på läpparna med tanken på att jag kommit upp med nya speciella lösningar på ett kreativt sätt.

Under sin tid på LTH har Nora hunnit skapa mycket minnen och kunskaper som hon tagit med sig ut i arbetslivet.

– Alla kunskaper man får är viktiga att ta med sig, men det är även väldigt viktigt att ha roligt under sin studietid. Utbildningen erbjöd en bra kunskapsbredd tack vare dess struktur, vilket är en stor fördel när man kommer ut i arbetslivet.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Nicoleta Palerson

Min utbildning lärde mig att lösa problem. Så även om jag inte vet svaret på allt, vet jag hur man tar reda på svaret.

Nicoleta Palerson

Vad gör du på jobbet?

Jag är dels uppdragsledare i ett antal halvstora järnvägsprojekt, där mellan fem och tio personer är involverade. Där tar vi fram förfrågningsunderlag, alltså en teknisk beskrivning av uppdraget, till en totalentreprenad. Mina dagar består av planering, möte med beställare, granskning av verksamheten och att svara på en hel del frågor. Exempel på projekt är ett som handlar om att fjärrstyra ett ställverk. Ställverket en elanläggning som styr alla tåg. Tänk dig en lampas kontakt, där man tänder och släcker - ställverket är tusentals sådana kontakter, som bestämmer när och var tågen kan köra.

Jag arbetar även som byggplatsuppföljare. Ett exempel på sådant projekt är en upprustning av en övergång vid en järnväg. Där kontrollerar jag helt enkelt på plats att arbetet är rätt utfört.

Vad är roligast med ditt arbete?

Att det är så varierat. Som person är jag rastlös, och blir lätt uttråkad. Men här får jag ständigt nya saker att göra. Just nu har jag släppt den tekniska rollen som projektör, för att istället arbeta som uppdragsledare. Inget uppdrag är det andra likt. Ena dagen har jag uppdragsledarmössan på mig, och tar övergripande beslut framför datorn. Andra dagar arbetar jag vid en järnväg. Det är en kul kombination.

Innan jag började läsa till högskoleingenjör arbetade jag som signal- och bantekniker. Som gammal tekniker tycker jag är det roligt att fortsätta arbeta ute på plats, men nu med byggplatsuppföljning.

Vilken är den största utmaningen?

Egentligen samma sak som är det roligaste: att det är så varierat. Jag har många olika roller, och det är en utmaning att hålla koll på alla olika projekt. När någon frågar mig vad jag egentligen kan brukar jag svara: allt och ingenting. Mitt arbete kräver ett generellt och mycket brett kunnande.

Vad har du med dig av din utbildning?

ag kan inte påstå att jag minns allt jag lärt mig. Men min utbildning lärde mig att lösa problem. Så även om jag inte vet svaret på allt, vet jag hur man tar reda på svaret.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Mikael Drexler

Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse, för att kunna börja arbeta med järnväg.

Mikael Drexler

Mitt intresse för järnväg har funnits hela mitt liv då jag lekte mycket med tågbanor när jag var yngre. Efter att ha jobbat några år efter gymnasiet väcktes mitt intresse för järnväg återigen till liv och då kände jag att jag skulle göra slag i saken.

Tyvärr fanns inte behörigheten att söka till högskoleingenjörsutbildningen med inriktning järnväg med min gymnasieutbildning. Jag fann då att det tekniska basåret på Campus Helsingborg hade platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning, vilket passade mig. Efter det tekniska basåret började jag min högskoleingenjörsutbildning med inriktning järnväg. Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse för att kunna börja arbeta med järnväg.

Jag arbetar idag som Asset data manager för Strukton Rail inom det danska projektet Fjernbane. Projektet går ut på att anpassa det danska järnvägssystemet till ERTMS, vilket är ett EU-gemensamt signalsystem.

Mina arbetsdagar är allt från lugna dagar med att skriva dokument till hektiska dagar där beslut måste fattas. Då studietiden med sitt intensiva tentaplugg och relativt lugna tid däremellan är väldigt lik mina arbetsdagar har jag kunnat dra nytta av min tid från Campus Helsingborg till mitt arbetsliv. Och eftersom jag är en person som gillar att ha många bollar i luften och inte sitta still passar detta mig perfekt.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen