lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny student

Här hittar du det material som du behöver ha inför terminsstarten. Ännu mer information hittar du på Antagen 2017.

Programledningen hälsar välkommen

Vi är glada för att du har valt att studera till vid LTH Ingenjörs­­högskolan på Campus Helsing­borg! Vi vill att du ska få en givande studietid med gemenskap, engagemang och utmanande arbets­uppgifter, och vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dina förväntningar om en utbildning med kvalitet. Lärare, programledning, studievägledning, övrig personal och tek­no­loger i högre årskurser finns som stöd för att underlätta din studietid.

På Ingenjörshögskolan ges tre program inom byggteknik:

  • Byggteknik Järnvägsteknik - en unik utbildning som ges i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm.
  • Byggteknik, Väg- och trafikteknik - en utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar utveckling
  • Byggteknik med arkitektur - en bred utbildning inom husbyggnadsteknik med inslag av arkitektur

Oavsett vilken av dessa inriktningar du läser, väntar dig ett spännande yrkesliv med många möjlig­heter att själv påverka din framtid. Näringslivet efterlyser ingenjörer med kompetens inom hela byggteknikområdet och som högskoleingenjör får du en internationell examen som öpp­nar vägar ut i hela världen.

Vi ses i augusti.

Andreas Persson, programledare järnvägsteknik, väg-/trafikteknik
Lise Jensen, programledare arkitektur
Stellan Jönsson, utbildnings-ansvarig på Trafikverks-skolan
Lidija Lindoff, utb samordnare
/studievägledare

Mottagningsdagarna 23-25 augusti

Uppropet äger rum onsdagen den 23 augusti kl 10.30 i sal U202, Universitetsplatsen 2, Campus Helsingborg. Du tackar JA till platsen via antagning.se. Om du inte kan närvara på uppropet är det viktigt att meddela i förväg annars förlorar du din plats på utbildningen(mer information finns här till höger).

Detaljschema över mottagningsdagarna hittar du överst på den här sidan.

Efter uppropet blir du bjuden på lunch av LTHs studie-och karriärvägledning. Önskas särskild kost, var god meddela 20/8 till infohbg@kansli.lth.se

På eftermiddagen får du gå på din första föreläsning LÄRANDE OCH FÖRSTÅELSE- där du får veta mer om vad som egentligen händer i ditt huvud när du inhämtar ny kunskap.

Därefter tar Ingenjörssektionen (studentkåren) hand om dig om du vill delta i deras frivilliga aktiviteter.

Den 24-25 augusti är det introduktion till dina studier och ditt liv som student:

Under torsdagen får du vara med om teambildning där du tränas i att arbeta i grupp under lättsamma former samtidigt som du får chansen att lära känna dina kurskamrater.

Introduktion till ditt utbildningsprogram. Du får veta mer om programmet och hur kurserna ser ut.

På fredagen är det föreläsning med titeln YTTRANDEFRIHETENS GRÄNSER- om diskriminering, attityder och bemötande. Därefter följer en introduktion till kursen VTVA50 Transport och samhälle.

För att du ska ta dig fram i huset obehindrat, måste du ha ett passerkort (LU-kort). Detta kort visar även att du har rätt att vistas i lokalerna och kan användas som id-kort på dina kommande tentor. I mottagningsschemat står det när du ska hämta ut ditt passerkort.

Den första tiden

I vecka 35 startar dina kurser i bl a matematik och fysik. Lista över höstens kurser och kurslitteratur finns i högerspalten.

I läsperiod 1 erbjuds du extra övningstillfällen i fysik med äldre studenter som SI-mentorer (samverkansinlärning). Ta tillvara på dessa tillfällen, studenter brukar uppleva dem som positiva för sin förståelse för ämnet. I läsperiod 2 och 3 får du också tillgång till SI-mentorer i ämnet matematisk analys.

I september kommer du i kursen EDAA15 att delta i en workshop kring studiestrategier där du får tillfälle att reflektera över ditt studieupplägg. För att hänga med i studierna bör du från första veckan vara i fas med lässchemat, detta gör att du tidigt får struktur över dina studier och minimerar den studiestress man kan känna som ny student.

Länk till lässchema för hela höstterminen hittar du överst på den här sidan.

Glöm inte tacka ja till din plats! Se ditt antagningsbesked för mer information.

Förhinder att närvara på uppropet?

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i uppropet för ditt program. Till uppropet tar du med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på uppropet så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet för att meddela förhinder innan måndagen den 21 augusti kl.8 för antagna till Campus Lund och onsdagen den 23 augusti kl. 10.30 för antagna till Campus Helsingborg. För antagna till Riskhanteringsprogrammet gäller onsdagen den 23 augusti kl. 9.15 och för antagna till Livsmedelsteknisk högskoleutbildning är det måndagen den 28 augusti kl. 9.15. Du ska meddela vilken dag och tid du ansluter till dina studier. Mottagningsveckans aktiviteter är viktiga för att du ska få en bra studiestart när terminen börjar den 28 augusti. För senare studiestart än terminsstart 28 augusti kl. 8, krävs beslut av LTH:s Utbildningsavdelning, för kontakt använd e-postadressen antagningen@kansli.lth.se.

I det fall du inte kommer till uppropet, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats.

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.