lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Nora Abbas

Redan som tonåring visste Nora Abas att hon ville bli ingenjör. Hon hade dock svårt att se sig själv i en gul väst och hjälm, men kunde tydligt se sig själv presentera en viss lösning eller ett visst projekt. 

– Jag valde inte järnvägsteknik först, utan den valde snarare mig. Mitt förstahandsval var nämligen vägteknik, som jag efter första året på järnvägsteknik skulle byta till, vilket jag aldrig gjorde och inte ångrar heller. 

Idag arbetar Nora på Bombardier Transportation som signalingenjör – basic design (förprojektering).

– Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande då den ena dagen inte är den andra lik, men kortfattat så projektera jag signaler, dess positioner och dess funktioner bland annat. Det är ett väldigt roligt arbeta där jag får lära mig något nytt varje dag då varje projekt är unikt i sig och har olika förutsättningar, vilket kräver speciella lösningar. 

Vi arbetar mycket i team vilket gör uppgifterna mycket roligare då vi tillsammans hjälps åt för att hitta olika lösningar på problemen. Jag trivs väldigt bra och går alltid ifrån mitt arbete med ett leende på läpparna med tanken på att jag kommit upp med nya speciella lösningar på ett kreativt sätt. 

Under sin tid på LTH har Nora hunnit skapa mycket minnen och kunskaper som hon tagit med sig ut i arbetslivet.

– Alla kunskaper man får är viktiga att ta med sig, men det är även väldigt viktigt att ha roligt under sin studietid. Utbildningen erbjöd en bra kunskapsbredd tack vare dess struktur, vilket är en stor fördel när man kommer ut i arbetslivet. 

Mikael Drexler, Asset data manager, Strukton Rail, Köpenhamn

Mitt intresse för järnväg har funnits hela mitt liv då jag lekte mycket med tågbanor när jag var yngre. Efter att ha jobbat några år efter gymnasiet väcktes mitt intresse för järnväg återigen till liv och då kände jag att jag skulle göra slag i saken. Tyvärr fanns inte behörigheten att söka till högskoleingenjörsutbildningen med inriktning järnväg med min gymnasieutbildning. Jag fann då att det tekniska basåret på Campus Helsingborg hade platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning, vilket passade mig.

Efter det tekniska basåret började jag min högskoleingenjörsutbildning med inriktning järnväg. Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag 3år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse för att kunna börja arbeta med järnväg.

Jag arbetar idag som Asset data manager för Strukton Rail inom det danska projektet Fjernbane. Projektet går ut på att anpassa det danska järnvägssystemet till ERTMS, vilket är ett EU-gemensamt signalsystem. Mina arbetsdagar är allt från lugna dagar med att skriva dokument till hektiska dagar där beslut måste fattas. Då studietiden med sitt intensiva tentaplugg och relativt lugna tid däremellan är väldigt lik mina arbetsdagar har jag kunnat dra nytta av min tid från Campus Helsingborg till mitt arbetsliv. Och eftersom jag är en person som gillar att ha många bollar i luften och inte sitta still passar detta mig perfekt.

Nicoleta Palerson, uppdragsledare/byggplatsuppföljare, Atkins, Helsingborg

Vad gör du på jobbet?

Jag är dels uppdragsledare i ett antal halvstora järnvägsprojekt, där mellan fem och tio personer är involverade. Där tar vi fram förfrågningsunderlag, alltså en teknisk beskrivning av uppdraget, till en totalentreprenad. Mina dagar består av planering, möte med beställare, granskning av verksamheten och att svara på en hel del frågor.

Exempel på projekt är ett som handlar om att fjärrstyra ett ställverk. Ställverket en elanläggning som styr alla tåg. Tänk dig en lampas kontakt, där man tänder och släcker - ställverket är tusentals sådana kontakter, som bestämmer när och var tågen kan köra.

Jag arbetar även som byggplatsuppföljare. Ett exempel på sådant projekt är en upprustning av en övergång vid en järnväg. Där kontrollerar jag helt enkelt på plats att arbetet är rätt utfört.

Vad är roligast med ditt arbete?

Att det är så varierat. Som person är jag rastlös, och blir lätt uttråkad. Men här får jag ständigt nya saker att göra.

Just nu har jag släppt den tekniska rollen som projektör, för att istället arbeta som uppdragsledare. Inget uppdrag är det andra likt. Ena dagen har jag uppdragsledarmössan på mig, och tar övergripande beslut framför datorn. Andra dagar arbetar jag vid en järnväg. Det är en kul kombination.

Innan jag började läsa till högskoleingenjör arbetade jag som signal- och bantekniker. Som gammal tekniker tycker jag är det roligt att fortsätta arbeta ute på plats, men nu med byggplatsuppföljning.

Vilken är den största utmaningen?

Egentligen samma sak som är det roligaste: att det är så varierat. Jag har många olika roller, och det är en utmaning att hålla koll på alla olika projekt. När någon frågar mig vad jag egentligen kan brukar jag svara: allt och ingenting. Mitt arbete kräver ett generellt och mycket brett kunnande.  

Vad har du med dig av din utbildning?

Jag kan inte påstå att jag minns allt jag lärt mig. Men min utbildning lärde mig att lösa problem. Så även om jag inte vet svaret på allt, vet jag hur man tar reda på svaret.

Anders Liss, projekteringsledare, Tyréns AB

Jag började på LTH av en slump. Jag arbetade som konsult inom databranschen och hade ett uppdrag på Banverkets huvudkontor i Borlänge (idag Trafikverket). På deras intranät läste jag om utbildningen som kändes intressant, således skickade jag iväg en ansökan. När antagningsbeskedet kom var beslutet att börja plugga på LTH enkelt.

Jag tyckte att utbildningen var riktigt bra och har gett mig en kunskapsbredd som är en klar fördel att ha när man arbetar i branschen. Lärarna har varit bra och engagerade och det har varit lätt att påverka och komma i kontakt med ansvariga för utbildningen.

Jag arbetar i dag på Tyréns AB med projektering och projekteringsledning. Jag känner att jag har stor nytta av utbildningens bredd. Den ger en förståelse mellan teknikslag som är nödvändig i detta arbete.