Praktik

Att praktisera utomlands ger dig både erfarenhet från arbetslivet och den internationella arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att hitta spännande praktikplatser runt om i Europa. Många företag med global verksamhet har som policy att erbjuda praktikplatser till internationella studenter. På så vis kan de rekrytera ingenjörer och arkitekter med olika kompetenser och olika kulturell bakgrund. Som praktikant i Europa kan du dessutom få Erasmusstipendium.

Hitta en praktikplats

Du söker praktikplats på egen hand, men det finns flera vägar att hitta en plats. Dels genom följande förmedlare, men även genom LTHs Ingenjörsinriktade yrkesträning samt Vulcanusprogrammet.

Ingenjörsinriktad yrkesträning via LTH

På LTH:s civilingenjörsutbildningar kan du göra utlandspraktik inom ramen för kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 hp. På så sätt kan du få med din praktikperiod som en kurs i din examen.

Information om ingenjörsinriktad yrkesträning via LTH

Summer Down Under Research Internship

Information om Summer Down Under Research Internship (The University of Western Australias hemsida)

Språkkurs och praktik på företag i Tyskland

Information om Tyska i praktiken (Internationella Skolorna Düsseldorfs hemsida)

Industripraktik och språkstudier i Japan

Den japanska staten erbjuder sedan 1997 stipendier till det s k Vulcanus-programmet för EU-medborgare som läser till ingenjör, från årskurs 3 och uppåt. Programmet omfattar ett års vistelse i Japan och innefattar:

  • 8 månaders industripraktik på ett japanskt företag
  • 4 månaders intensiv språkutbildning i japanska
  • ett veckolångt seminarium
  • Ansökan ska normalt vara inne ca 20 januari.

Information om Vulcanus i Japan (EU-Japan centre's hemsida)

Erasmusstipendium för praktik utomlands

Så fort du har hittat en praktikplats kan du söka stipendium. Stipendiet ska sökas innan praktiken påbörjas. Läs mer om villkoren för Erasmuspraktik samt hur du ansöker om stipendium. Vänd dig till din programledare vad gäller signatur av learning agreement.

Information om Erasmuspraktik (Lunds universitets hemsida)

BARI stipendier - utbytesprogram i Östersjöregionen

Knyt nya kontakter kring Östersjön! BARI programmet är nu åter öppet igen för ansökningar och ansökningsperioden är förlängd till och med slutet av maj 2021.

BARI programmet är öppet för doktorander och studenter med intresse för Life Sciences, Photon & Neutron Science och Welfare State.

Doktorander kan ansöka om att få vara värd för en praktikant och studenter kan ansöka om praktikplats. Praktiken kan genomföras under perioden augusti 2020 till juli 2021.

Information om BARI praktik och ansökan (Bari Science Network's hemsida)

Kontaktperson: Kajsa M Paulsson, email: kajsa_m.paulsson@med.lu.se

Page Manager: outgoing@lth.lu.se | 2020-05-14