Informations- och kommunikationsteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Som färdig civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik har du en gedigen utbildning som gör att du har mycket stor flexibilitet i ditt yrkesval, oavsett vilken av de fyra specialiseringarna du väljer att fördjupa dig inom. För varje specialisering kan du exempelvis arbeta som teknisk expert, projektledare, utvecklingsansvarig, chef på olika nivåer eller påbörja forskarstudier.

Användbarhet och design ger insikter i hur användaren möter informationen. Du får förståelse för hur information uppfattas beroende på hur den presenteras. Du lär dig hur ett gränssnitt byggs upp till exempel på en skärm, både designmässigt och praktiskt, för att det skall bli naturligt att använda.

Säkerhet, fokuserar på hur säkerhetsproblem och sårbarheter uppkommer, detekteras och förebyggs. Du lär dig hur säkerhet kan integreras i produkter och system som en del av deras design och hur risker kan analyseras och hanteras. Du får även kunskap om hur avancerade attacker kan utföras och vilka byggblock som används för att förhindra dem.

Kommunikationssystem ger djup förståelse för hur avancerade kommunikationssystem är uppbyggda samt hur dess ingående delsystem fungerar och samverkar. Du får mycket goda kunskaper om hur till exempel Internet och mobila system fungerar samt en inblick i framtida kommunikationssystem.

System, signaler och reglering ger förståelse för hur många avancerade tillämpningar kan beskrivas och analyseras. Du lär dig exempelvis hur digitala filter kan konstrueras samt reglertekniska tillämpningar. Du får också kunskap i hur olika system i verkligheten kan modelleras, övervakas, styras och simuleras.

Programvara lär dig avancerad programmering och fördjupar din kunskap i hur man använder datorsystem för att lösa avancerade problem. Det ingår t.ex. nya programspråk, avancerade algoritmer och nya tillämpningar som språkbehandling och kompilatorteknik. Du får mycket goda kunskaper och träning i avancerad problemlösning.

Kinainriktning

Programmet erbjuder även, tillsammans med Elektroteknik och Datateknik, en särskild Kinainriktning som du kan söka till på våren i årskurs ett. Inriktningen innebär att du under ditt andra år läser kinesiska och kinesisk kultur parallellt med dina teknikstudier. Höstterminen i årskurs 3 är förlagd till Kina. Dessutom har du möjlighet att söka ytterligare en utbytestermin senare under utbildningen samt praktikplats och examensarbete i Kina. Kurserna inom kinesiska och kinesisk kultur ligger inom den breddande delen av din utbildning.

Läs mer