lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Informations- och kommunikationsteknik

Med civilingenjörsprogrammet informations- och kommunikationsteknik (InfoCom) får du en utbildning med fokus på internet, säkerhet och interaktionsdesign. Kurser i matematik och programmering ger dig viktiga verktyg för att kunna analysera och konstruera avancerade, säkra och samtidigt lättanvända kommunikationssystem.

Ansökan och behörighet

Ansökningsperioden för hösten 2016 har gått ut.

Läs mer om ansökan och behörighet här

Din utbildning svarar mot behoven av ny kompetens hos företag verksamma inom området. Datakommunikationsområdets starka utveckling, inte minst inom mobiltelefoni och internet, gör att informations- och kommunikationsteknik används för allt mer komplexa produkter och tjänster. Detta är en snabbt expanderande marknad som ställer höga krav på aktuella kunskaper om bakomliggande teknik.

Informations- och kommunikationsteknik är den tekniska grunden för dagens informationssamhälle. Metoder för att behandla, överföra och presentera information, i t.ex. datorer och smarta telefoner, utvecklas i snabb takt. Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik utbildas du i att arbeta med, delta i och leda denna teknikutveckling.

Kompetensprofil InfoCom (pdf)

InfoCom ger dig förmågan att vara med och utveckla och anpassa framtidens tjänster och tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik med hänsyn till människans förutsättningar, möjligheter och behov.

Du får en djup förståelse för hela kommunikationskedjan i moderna kommunikationssystem, från hur informationen överförs, till hur människan tar till sig informationen.

Utbildningen ger bred kunskap om säkerhet i system och nätverk, vilket är en förutsättning för människors förtroende för produkter och tjänster.

Se filmen om InfoCom

Utbildningen ger också träning i och förutsättningar för att utveckla avancerade internetbaserade system och förståelse för de principer och protokoll som bygger upp dagens moderna kommunikationssystem. Du får även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och nätverk.

Användarperspektivet är en viktig del i utbildningen och du får kunskap om hur man bygger avancerade användargränssnitt baserade på hur hjärnan uppfattar och behandlar information. Detta är kunskap med stor efterfrågan då moderna avancerade tekniska tillämpningar idag har en mycket stor spridning i samhället.

Som civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik är du särskilt lämpad att arbeta med och delta i teknikutvecklingen av framtidens produkter, system och applikationer. Du får en god helhetsförståelse av hela kommunikationskedjan, hur informationen bearbetas och skickas, hur olika kommunikationsnät är uppbyggda för att hantera informationsflöden samt hur användaren interagerar med tekniken för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

Programmet är inte så stort, vilket gör att sammanhållningen mellan studenterna är stor. Detta bidrar positivt till studieklimatet.

Examensbenämning

Civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik

Master of Science in Engineering, Information and Communication Engineering Technologies

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.