Industriell ekonomi

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Under de avslutande två åren utvecklar du djupa kunskaper inom ett vetenskapsområde med god forskningsbas vid LTH.

Logistik i försörjningskedjor handlar om att leda, styra och planera produktionsprocesser och materialflöden med goda resultat, med avseende på resursutnyttjande, kvalitet, effektivitet och försäljningspris. Du studerar även hur företagens konkurrenskraft till stor del avgörs av dess försörjningskedja (supply chain). Alla kurser inom specialiseringen ges på engelska.

Finans och risk handlar om finansiella tillgångar i företag, t ex balansering av avkastning och risk, prissättning av finansiella tillgångar eller beskrivning av options- eller elmarknaden.

Affär och innovation handlar om hur företag marknadsför, köper produkter och tjänster samt utvecklar teknologistrategier. Du ska kvantitativt och kvalitativt kunna analysera marknader, lägga upp strategier och skapa goda relationer till affärspartners.

Programvaruintensiva system handlar om att leda och genomföra utveckling av stora programvarusystem som är integrerade i allt fler produkter, t ex inom telecom, automation, sjukvård och fordon.

Produktion omfattar tillverkningsteknik, utformning av produktionssystem, automation, materialteknik, ekonomisk styrning och produktionsledning. Du kommer lära dig att utveckla ett företags konkurrenskraft och leda produktionen i företaget såväl nationellt som internationellt.