lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Kevin Utjés – ville hålla många dörrar öppna

Att välja utbildning efter gymnasiet är inte lätt, framför allt inte då valmöjligheterna är så många. Kevin Utjés har efter fyra år på LTH kommit till en punkt där han kan se tillbaka på sin studietid och fundera om studielivet faktisk blev som han hoppades och förväntade sig.  

 Kevin Utjés närmar sig idag slutet på sin studietid på LTH men säger att han, liksom många andra, hade svårt att välja utbildning efter gymnasiet. Han hade ju en massa intressen under skoltiden. Efter en del funderande kände Kevin att kombinationen matematik - teknik och ekonomi - management verkade intressant. Så valet föll på LTH och Industriell ekonomi.

- Jag ville läsa en utbildning som är välkänd både i Sverige och utomlands. För mig var det viktigt att kunna hålla många dörrar öppna efter examen. Vi fick kontakt med näringslivet tidigt i utbildningen. Företagen lockas till LTH för att träffa studenter, redan tidigt i vår utbildning. Det är en stor fördel, berättar Kevin.

Kevin menar att LTH och Lund erbjuder mer än vad man kanske tror. Det är en fantastisk studentstad. Men att Lund ligger nära både Malmö och Köpenhamn gör staden ännu mer attraktiv.    

- Oavsett vilka intressen och mål du har som student finns möjligheterna här. Jag har t.ex. jobbat som studentambassadör för LTH, men har också haft jobb och engagemang utanför studielivet. Just nu arbetar jag i Köpenhamn, vilket är fantastisk och jag får chansen att vara ute i näringslivet samtidigt som jag studerar.

Möjligheten till utlandsstudier var också något som Kevin tyckte var avgörande för valet av studieort och utbildning. Han visste redan från första dagen att utbytesstudier var något som han ville genomföra. LTH erbjuder en mängd möjligheter att åka utomlands. Kevin tog chansen och åkte på utbyte till Georgia Institute of Technology, som ligger i Atlanta, USA. Där läste han kurser som så småningom kommer att ingå i en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi.  

- Att studera utomlands är något jag varmt kan rekommendera till alla! Jag lärde mig otroligt mycket. Jag fick vänner för livet som jag än idag träffar på runt om i världen. Erfarenheten är svår att beskriva – den måste upplevas!

När Kevin började på LTH för fyra år sedan hade han mycket höga förväntningar på utbildningen. Han ville studera tillsammans med andra motiverade och inspirerande personer som hade målsättningar som liknade hans egna.

- Jag ville verkligen att utbildningen skulle ge mig rätt verktyg för att lyckas eftersträva den karriärväg jag ville ta.

 Och när han blickar tillbaka menar Kevin att utbildningen gett honom det han ville och den har levt upp till hans förväntningar.

- Jag har studerat utomlands, jag har träffat vänner för livet och står med en bred kompetens redo för arbetslivet och de utmaningar som väntar där. Detta är i sig ett kvitto på att utbildningen uppfyllt mina förväntningar till fullo. Med en examen från Industriell Ekonomi är jag eftertraktad på arbetsmarknaden redan innan arbetsgivaren vet vem jag är. Det är verkligen en stor fördel, säger Kevin.

 Hur menar då Kevin att man som blivande student tänka när det gäller valet av utbildning?

- Jag vet att många känner igen sig i att det är svårt att välja. Men mitt bästa tips till dig som vill studera vidare är att testa. Du har inget att förlora!

Madeleine Larsson

Det bästa med LTH är att man möter massor med olika människor med olika intressen och bakgrund. Jag blir också väldigt inspirerad vid tanken på vilken expertis och kunskap LTH:s byggnader rymmer.

Jag tvekade länge mellan att läsa kemiteknik eller industriell ekonomi men valde till sist industriell ekonomi på grund av bredden som utbildningen ger. Denna bredd gör att man efter examen kan arbeta inom en mängd olika branscher samtidigt som jag tror att man kommer få ett väldigt roligt jobb då man har en bas som ingenjör men en god förståelse för ekonomi.

Jag har alltid varit väldigt intresserad av de naturvetenskapliga ämnena, speciellt matematik, och tyckte bredden som ingenjörsutbildningen ger var tilltalade. Valet att utbilda mig till ingenjör var egentligen lätt, det var valet av vilken sorts ingenjör som var det svåra.