lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Av 300 hp utgörs 180 hp av obligatoriska kurser inklusive en alternativobligatorisk teknikprofil i årskurs 3.

Under årskurs 4 och 5 läser du minst 45 hp fördjupningskurser inom en av programmets fem specialiseringar samt ytterligare bredd- och/eller fördjupningskurser.

Teknikprofiler

I årskurs 3 väljer du en av följande alternativobligatoriska teknikprofiler: 

Produktinnovation
ger grundläggande kunskaper om hur fysiska produkter utvecklas i industrin med tyngdpunkt på management, konstruktion och design

Energi- och miljöteknik ger dig grundläggande kunskaper i traditionell och förnyelsebar energi- och förbränningsteknik samt energi- och miljösystemanalys.

Matematisk modellering ger dig inte bara kunskaper i modellering, optimering och statistik utan också verktyg att implementera kraftfulla modeller på verkliga system.

System- och programvaruutveckling utvecklar dina kunskaper i programmerings-, dator- och digitalteknik samtidigt som du lär dig metoder för utveckling av mycket stora tekniska system.

Specialiseringar

I årskurs 4 läser du avancerade kurser inom det ämnesområde som du väljer som din specialisering. På Industriell ekonomi programmet kan du välja mellan specialiseringarna:

Affär och innovation

Finans och risk

Produktion

Programvaruintensiva system

Logistik i försörjningskedjor

Utlandsstudier 

Läs mer om specialiseringarna

Kurser

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.