lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Kurser & upplägg

Av 300 hp är ca 150 hp obligatoriska baskurser, ca 30 hp inom valfri teknikprofil, ca 45 hp inom valfri specialisering samt 30 hp examensarbete.

Parallellt läser du valfria fördjupnings- eller breddkurser samt helt valfria kurser.

I årskurs 3 väljer du en teknikprofil.

Du har också möjlighet att läsa kurser från andra utbildningsprogram på LTH, universitetet och vid Ekonomihögskolan i Lund. På så sätt kan man skaffa sig en mycket individuell utbildning, allt efter intresse.

Teknikprofiler

I årskurs 3 väljer du din teknikprofil, samtidigt som du avslutar de obligatoriska kurserna. Du kan välja mellan följande teknikområden:

Industriell produktframtagning ger dig grundläggande kunskaper i materialteknik och tillverkningsmetoder.

Energi- och miljöteknik ger dig grundläggande kunskaper i traditionell och förnyelsebar energi- och förbränningsteknik samt energi- och miljösystemanalys.

Matematisk modellering ger dig inte bara kunskaper i modellering, optimering och statistik utan också verktyg att implementera kraftfulla modeller på verkliga system.

System- och programvaruutveckling utvecklar dina kunskaper i programmerings-, dator- och digitalteknik samtidigt som du lär dig metoder för utveckling av mycket stora tekniska system.

Du har också möjlighet att en period studera vid något av de universitet som Lunds universitet och LTH har avtal med.

Specialiseringar

I årskurs 4 läser du avancerade kurser inom det ämnesområde som du väljer som din specialisering. På Industriell ekonomi programmet kan du välja mellan specialiseringarna:

Affär och innovation

Finans och risk

Produktion

Programvaruintensiva system

Logistik och Supply Chain Management

Utlandsstudier (ungefär hälften av studenterna vid civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi väljer att förlägga delar av sin utbildning utanför Sverige)

Läs mer om specialiseringarna

Kurser

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Schema Industriell ekonomi
Klicka för att förstora bilden.