lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/E-huset

Postadress
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
industriellekonomi@kansli.lth.se
 

Studie- och karriärvägledare

Karin Cherfils Karlsson

Karin Cherfils-Karlsson
karin.cherfils-karlsson@kansli.lth.se
 
Tel: 046–222 37 36
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen
Mottagningstider under läsveckorna: Onsdagar klockan 12.00–13.30. Övrig tid enligt överenskommelse.

Internationell koordinator

Sara Vilotti Pereira
sara.vilotti_pereira@kansli.lth.se
Internationella kontoret
Tel: 046–2229245

Programplanerare

Thomas Lejdegård
thomas.lejdegard@kansli.lth.se
Tel: 046–222 06 07
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Eva Berg

Eva Berg 
eva.berg@tlog.lth.se
Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Tel: 046–222 09 07

Biträdande programledare

Erik Lindström
erikl@maths.lth.se
Matematisk statistik
Tel: 046-222 45 78