lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Karin Cherfils-Karlsson

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se

046–222 37 36

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Programplanerare

Thomas Lejdegård

thomas.lejdegard@lth.lu.se

046-222 06 07

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Internationell koordinator

Sophia Nilsson Dequidt

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

046-222 33 81

Besöksadress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund